Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás mártélyi ingatlanok értékesítésére

Pályázati felhívás

Mártély Községi Önkormányzat

– pályázatot hirdet –

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mártély, külterület 015/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 2.886 m2 területnagyságú, „szántó” megnevezésű ingatlan;

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mártély, külterület 017/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 1 ha 6958 m2 területnagyságú, „szántó” megnevezésű ingatlan;

az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Mártély, külterület 017/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 7.370 m2 területnagyságú, „szántó és út” megnevezésű ingatlan értékesítésére.

Az ingatlanokon 2024. október 31. napjáig haszonbérlet áll fenn.

A pályázati felhívás az ingatlanok együttes értékesítésére irányul. Az egyes ingatlanokra külön-külön pályázatot benyújtani nem lehet!

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: bruttó 4.175.000.-Ft. (Az összeg valamennyi ingatlan árát tartalmazza.)
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 417.500.-Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 12:00
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni.

A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, dr. Szabó Tibor jogi előadónál lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-100/252-es mellék; e-mail: szabo.tibor@hodmezovasarhely.hu

A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

Hódmezővásárhely, 2022. 07. 28.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Jogi Iroda- Jogi Csoport

Megszakítás