Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás sportegyesületek támogatására

A Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány pályázatot hirdet.

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A
közalapítványról: a szervezet célja, hogy anyagi eszközökkel segítse a
településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti
környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a
közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges
életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és
szociális alapellátás és az alapfokú nevelés és oktatás biztosítását.

A közalapítvány – összhangban a céljával – elsősorban
az egészséges életmódért küzdő első osztályú, illetve egyéb sportegyesületeknek,
diáksporttal foglalkozó egyesületeknek, szövetségeknek, közterületek
fenntartását, fejlesztését vállaló alapítványoknak, nevelés-oktatás biztosítása
keretében diákok támogatását végző alapítványoknak, kulturális, közművelődési tevékenységet
folytató civilszervezeteknek, valamint egyéb, a közalapítvány céljával
összefüggő tevékenységet folytató szervezeteknek kíván pályázati úton pénzbeli támogatást
nyújtani működésükhöz, megvalósítani kívánt rendezvényhez.

Pályázati
feltételek:

·       
Hódmezővásárhelyi
kötődésű szervezet tevékenységének rövid bemutatása, megjelölve a szervezet
beazonosítására alkalmas adatokat (cím, nyilvántartásba vétel száma, képviselő
neve és elérhetősége, adószám)

·       
Megszervezni
kívánt esemény, illetve mindazon elérendő célok megjelölése, amelyre a
szervezet a támogatási összeget fordítani kívánja.

·       
Igazolás arról,
hogy nincs a szervezetnek köztartozása.

A
vagyonfelhasználás módja, a támogathatók köre: a cél szerinti juttatásokról a
közalapítvány pályázati úton dönt.

Pályázat benyújtási határideje: 2010. május
28.

Pályázatok
elbírálásának határideje: pályázat benyújtási határidejét
követő 30 napon belül

Pályázati adatlapok átvehetők: a Polgármesteri Hivatalban Dr. Ambrus Norbert kuratóriumi
titkárnál. (Emelet 24.)

A pályázatokat 2 példányban a
Közalapítvány nevére Dr. Ambrus Norbert részére postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani. Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23, Kossuth tér 1.

Kispál Ferenc

kuratóriumi
elnök sk.

Megszakítás