Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati felhívás – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet.

Pályázati felhívás
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet


Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Hódmezővásárhely, belterület 3678 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 501 m2 területnagyságú, „kivett beépített terület” megnevezésű ingatlan értékesítésére.
Az ingatlant terheli a 6800 Hódmezővásárhely, belterület 3678/A helyrajzi számú ingatlant megillető földhasználati jog.

 • Az irányadó vételár összege/kikiáltási ár: bruttó 360.000,-Ft
 • Több pályázó esetén árverés kerül lefolytatásra, amelynek időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak
 • Több pályázó esetén az árverés napját megelőző munkanap 12:00-ig kötelezően befizetendő bánatpénz mértéke: 36.000.-Ft.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.05. 12:00
 • A pályázat benyújtásának helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi Iroda- Jogi Csoport (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. em. 23.)
 • A pályázat benyújtásának módja, tartalma: A pályázat postai úton vagy személyesen nyújtható be, legkésőbb a benyújtási határidő időpontjáig beérkezően. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét, elérhetőségét, megpályázni kívánt ingatlan címét,
 • vételár, illetve a bánatpénz megfizetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatát,
 • nyilatkozatát arról, hogy köztartozása, illetve az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal felé bármilyen jogcímen nem áll fent vevői tartozása,
 • nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint a pályázó tudomásul veszi, hogy több pályázó esetén árverés megtartására kerül sor
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén a vételárat milyen módon kívánja megfizetni.
 • nyilatkozatát arról, hogy nyertes pályázat esetén vállalja megfizetni a vételár megállapítása céljából elkészített ingatlanforgalmi szakvélemény költségét, azaz 45.000,-Ft-ot.
 • A pályázat kiírásának időpontja: 2024. május 23.
 • A pályázat megjelenik az Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
 • A pályázattal kapcsolatban további információért a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, Lopez Muller Erzsébet ügyintézőnél lehet érdeklődni az alábbi elérhetőségeken: tel.: 62/530-103-as mellék; e-mail: araczki.erzsebet@hodmezovasarhely.hu
 • A pályázat kiírója a Ptk. 6:74 § (2) bekezdés szerint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben a benyújtási határidő lejárta, illetve az árverés megkezdése előtt visszavonja, illetve megtagadja a szerződés megkötését.

  A teljes dokumentumot és a hozzá tartozó mellékletet megtekintheti az ikonokra kattintva:
Megszakítás