Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati hirdetés

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET

JOGI ELŐADÓ

ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:

jogász végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előnyben részesül:

elsősorban hódmezővásárhelyi lakos

jogi vagy közigazgatási szakvizsga

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör:

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kiemelten valamennyi, az
adatvédelemmel kapcsolatos feladat ellátása.

Bérezés:
a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a
41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázatnak a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben történő megjelenését követő 20. nap déli 12 óráig történő megérkezése

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Bővebb felvilágosítás kérhető: dr. Kis Zsuzsanna személyzeti referenstől személyesen a Polgármesteri Hivatal emelet 25/A szobában vagy telefonon a (62) 530-198-as számon

Megszakítás