Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati hirdetés

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOT HIRDET

KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYINTÉZŐ

ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:

környezetvédelmi és/vagy környezetgazdálkodási felsőfokú iskolai végzettség

magyar állampolgárság

büntetlen előélet

Előnyben részesül:

közigazgatási gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell:

szakmai önéletrajzot

30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

végzettséget igazoló dokumentumok másolatát

Az ellátandó munkakör: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Irodáján környezetvédelmi és
környezetgazdálkodási
szakirányú feladatok ellátása

Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a 41/2003. (12. 02.) Közgyűlési rendeletben előírtak alapján

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtási határideje: a pályázati kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követő 20. nap

A pályázatok elbírálási határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül

A pályázat benyújtásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Megszakítás