Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati kiírás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonát képező Hódmezővásárhely, dr. Rapcsák András út 52. szám
alatti ingatlanban található
21 db összkomfortos komfortfokozatú 29 m2 nagyságú (1 szoba) lakások bérleti jogának elnyerése céljából.

Pályázatot azok a fiatal,
gyermektelen, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő, érvényes
lakáskérelemmel rendelkezők nyújthatnak be, akik:

  • Munkaviszonnyal rendelkeznek
  • Munkaviszonyukat a bérleti időtartama alatt fenntartják
  • Lakáscélú megtakarítással rendelkeznek, melynek összegét hitelt érdemlően igazolni tudják (minimális összege 500.000 Ft)

Előnyt élveznek azok, akik:

  • Házastársa vagy élettársa is munkaviszonnyal rendelkezik
  • Az előtakarékosság összege meghaladja az előírt minimum összeget

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat
2 éves időtartamra köt szerződést. A bérleti jogviszony egyszeri
alkalommal – külön elbírálás alapján – max. 12 hónappal
meghosszabbítható. A bérleti díj mértéke a mindenkori összkomfortos
lakások szociális lakbér mértékének felel meg.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben bérlők a lakást önként, ( a
szerződés lejárata előtt ) abból a célból adják vissza, mert saját
tulajdonú ingatlant vásárolnak, vagy építenek a város közigazgatási
területén, 500.000 – 1.000.000 Ft közötti összegben az ingatlan vásárlásához,építéséhez visszatérítendő lakáscélú helyi támogatás formájában hozzájárul.

A pályázati adatlapok átvehetők a
Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportjánál (fsz.
22. szoba, telefon: 530-184)

A beérkezett pályázatokról a Lakásügyi Tanácsadó Testület dönt és tesz javaslatot a bérlők személyére.

A pályázat beadásának határideje: 2008. augusztus 31.

A lakások átadásának időpontja: 2008. október 31.

Megszakítás