Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati kiírás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
fogászati sürgősségi betegellátási feladatok végzésére Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a felnőtt és gyermek
lakosság részére.

Kiíró: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., képviseli: dr. Lázár János polgármester)

ügyintéző: dr. Zvada Katalin

telefon: 62/530-100 (285-ös mellék)

A pályázat tárgya:

Fogászati
sürgősségi betegellátási feladatok végzésére Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város közigazgatási határán belül a felnőtt és gyermek lakosság
részére

Munkavégzés helye, ideje: A szolgáltató által biztosított, ÁNTSZ engedéllyel rendelkező orvosi rendelőben Munkaszüneti és ünnepnapokon legalább 6 órában

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzatának érdekeinek biztosítására, a megadott
rendelési időben csak a jelen pályázatban meghatározott feladat és
személyi kör látható el.

A pályázathoz csatolni kell a legutóbb kiállított ÁNTSZ engedély másolatát.

Személyi
feltételek: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000(II.25.) EüM rendelet, valamint az
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről szóló 47/2004(V.11.) ESzCsM rendelet – orvosra és
asszisztensre vonatkozó – feltételek szerint

Díjazás: havi átalánydíj (nyertes pályázat alapján)

Bírálati szempontok: Ár (90%), fizetési kondíciók (10%)

A megbízás kezdő időpontja: 2008. május 1.

A megbízás tartama:  Határozatlan idejű megbízás 90 napos felmondási idővel

Beadási határidő: 2008. április 25. (péntek) 10:00 óra

Elbírálási határidő: 2008. április 28. (hétfő) 12:00 óra

Szerződéskötés: 2008. április 29 (kedd) 10:00 óra

A pályázathoz csatolni kell:

-önéletrajzok

– szakvizsgát igazoló okmányok másolata

– kitöltött pályázati adatlap

– ÁNTSZ engedély másolata

A pályázatok leadásának helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.

Jogi – Közbeszerzési – Oktatási Iroda, Em. 24. szoba /dr. Zvada Katalin/

Megszakítás