Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati kiírás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonát képező Hódmezővásárhely, Lázár u. 10. szám alatti
ingatlanban található 31 db összkomfortos komfortfokozatú lakások
bérleti jogának elnyerése céljából.

A lakások nagysága és szobaszáma az alábbiak szerint alakul:

16 db 37m2 nagyságú lakás (lakótér + 1 szoba)

12 db 42m2 és 46 m2 nagyságú lakás (lakótér)

3 db 80 m2, 60 m2 és 79 m2 nagyságú lakás (lakótér + 2 szoba + terasz)

Pályázatot azok a családdal rendelkezők nyújthatnak be, akik:

  • Hódmezővásárhely közigazgatási területén élnek
  • Munkaviszonnyal rendelkeznek
  • Munkaviszonyukat a bérleti időtartama alatt fenntartják
  • Rendszeres lakáscélú megtakarítást tudnak hiteltérdemlően igazolni( melynek minimális összege 20.000 Ft/hó)
  • Magántulajdonú lakóingatlannal nem rendelkeznek

Előnyt élveznek azok, akik:

  • Házastársa vagy élettársa is munkaviszonnyal rendelkezik
  • Házastársi kapcsolatban élnek
  • Az előtakarékosság összege meghaladja az előírt minimum összeget

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat
5 éves időtartamra köt szerződést. A bérleti jogviszony
meghosszabbítása külön mérlegelés alapján történik.

A bérleti díj mértéke az alábbiak szerint alakul: 250 Ft/m2

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata vállalja, hogy amennyiben bérlők a lakást önként, abból a
célból adják vissza, mert saját tulajdonú ingatlant vásárolnak, vagy
építenek a város közigazgatási területén, 500.000 – 1.000.000 Ft közötti összegben az ingatlan vásárlásához,építéséhez visszatérítendő lakáscélú helyi támogatás formájában hozzájárul.

A pályázati adatlapok átvehetők a
Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportjánál (fsz.
22. szoba, telefon: 530-184)

A beérkezett pályázatokat a Lakásügyi Tanácsadó Testület bírálja el és tesz javaslatot a bérlők személyére.

A pályázat beadásának határideje: 2008. augusztus 31.

A lakások átadásának időpontja: 2008. október 31.

Megszakítás