Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pályázati lehetőség civil szervezetek részére

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási pályázatot hirdet civil szervezetek részére:

 

 

 

Tisztelt Civil Szervezetek!

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási pályázatot hirdet civil szervezetek részére az alábbiak szerint:

A támogatásban részesíthető civil szervezetek körét a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1), (2) tartalmazza.

 

Jelen pályázat kizárólag eseti-, valamint póttámogatások igénylésére ad lehetőséget a 7/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 5.§ (2) értelmében.

 

A pályázat célja: olyan helyi civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, szociális és karitatív tevékenység, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

–        a vonatkozó pályázati űrlapot, amely jelen pályázati felhívás mellékleteként, valamint a 7/2020. (II.14.) a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló rendelet mellékletében található,

–        átláthatósági nyilatkozatot, amely szintén e pályázat és az önkormányzati támogatásról szóló  rendelet mellékletét képezi

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. napja

 

Hiánypótlás: a Polgármesteri Kabinet támogatások kezelésével megbízott referense egy alkalommal írásban hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiányt a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül, jogvesztés terhe mellett pótolni kell, a mulasztás a pályázat érdemi elbírálás nélküli elutasításával jár.

 

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság javaslata alapján a határidő leteltét követő soros ülésén, de legkésőbb 2020. szeptember 15-ig dönt.

A pályázatokat a Polgármesteri Kabinethez kell eljuttatni (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám 9-es iroda) személyesen vagy a titkarsag@hodmezovasarhely.hu e-mail címre.

Amennyiben kérdése van kérjük hívja a +36 62 530 100/125-ös melléket.

 

 

 

Hódmezővásárhely, 2020. július 31.

 

 

                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                             Dr. Márki-Zay Péter

                                                                                                                    polgármester

 

 

Kiírás: doc
Pályázati mellékletek: pdf
Megszakítás