Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Páyázati felhívás

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány
pályázati felhívása

A
közalapítványról: a szervezet célja, hogy anyagi eszközökkel segítse a
településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és
természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek
fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység,
valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését,
továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás és az alapfokú nevelés
és oktatás biztosítását.

A
közalapítvány összhangban a céljával az egészséges életmódért küzdő
első osztályú, illetve egyéb sportegyesületeknek, diáksporttal
foglalkozó egyesületeknek, szövetségeknek, közterületek fenntartását,
fejlesztését vállaló alapítványoknak, nevelés-oktatás biztosítása
keretében diákok támogatását végző alapítványoknak és kulturális,
közművelődési tevékenységet folytató civilszervezeteknek, kíván
pénzbeli támogatás nyújtani működésükhöz, megvalósítani kívánt
rendezvényhez, pályázati úton.

Pályázati feltételek:

· Hódmezővásárhelyi
kötődésű szervezet tevékenységének rövid bemutatása, megjelölve a
szervezet beazonosítására alkalmas adatokat (cím, nyilvántartásba vétel
száma, képviselő neve és elérhetősége, adószám)

· Megszervezni
kívánt esemény, illetve mindazon elérendő célok megjelölése, amelyre a
szervezet a támogatási összeget fordítani kívánja.

· Igazolás arról, hogy nincs a szervezetnek köztartozása.

A vagyonfelhasználás módja, a támogathatók köre: A célszerinti juttatásokról a közalapítvány pályázati úton dönt.

Pályázat benyújtási határideje: 2008. május 19.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2008. május 21.

Pályázati adatlapok átvehetőek: a Polgármesteri Hivatalban Dr. Ambrus Norbert kuratóriumi titkárnál. (Emelet 24.)

A pályázatokat 2 példányban a Közalapítvány nevére Dr. Ambrus Norbert részére postai úton kell benyújtani. Cím: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 6800 Hódmezővásárhely, Pf. 23., Kossuth tér 1.

Kispál Ferenc

Kuratóriumi elnök sk.

Megszakítás