Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pénteken nyit az Emlékpont új időszaki tárlata

A
kommunista rendszer bukását, a demokráciába történő átmenetet bemutató tárlat
nyílik április 30-án, pénteken 15 órakor az Emlékpont új időszaki
kiállítótermében, a Galériában. A rendszerváltó évekről szóló kiállítás az
országban először próbál közgyűjteményi keretek között összefoglaló választ adni
a húsz esztendővel ezelőtt lezajlott politikai
változásokra. A kiállítást Pozsgay Imre egykori államminiszter nyitja
meg.

„A
változás évei 1988–90: Egy rendszer bukása, egy rendszer
születése” című tárlat korabeli felvételek,
fotók, plakátok és számos újszerű installáció segítségével idézi fel a két
évtizeddel ezelőtti sorsfordító hónapok világát. A kiállítást Pozsgay Imre egykori államminiszter nyitja
meg, aki 1989 télutóján megfosztotta létjogosultságától a Kádár-rendszert,
azáltal, hogy kimondta: 1956 nem ellenforradalom volt. A nevezetes rádióbeszédét
követően néhány nappal, 1956. február 3-án, egy hódmezővásárhelyi fórumon
megerősítette ebbéli elkötelezettségét, mely esemény felvétele is megtekinthető
lesz az időszaki kiállításon.

A tárlat
egyik blokkja ’89, a „szabadság illatával” átitatott tavaszát mutatja be. E
részben gyerekek által készített tavaszi virágminták próbálják visszaadni a
rendszerváltó időszak tavaszi pezsgést hozó sajátos hangulatát. Ekkor lehetett
először szabadon megünnepelni a polgári demokrácia megszületését, 1848. március
idusát.

A
rendszer bukását jelezte, hogy százezrek részvételével újratemethették az
1958-ban arccal lefelé elhantolt Nagy Imrét, ’56 miniszterelnökét és
mártírtársait; s szintén ebben az esztendőben a polgári ellenzék komoly
tömegbázissal a háta mögött tárgyalásokra kényszeríttette az önbizalmát vesztett
állampártot. Megszűnt a munkásőrség, majd három évtizednyi elhallgatást és
tiltást követően módja nyílt az embereknek fejet hajtani az 1956-os forradalom
és szabadságharc hősei előtt.

A
rendszerváltásról szóló kiállításon megemlékeznek az 1989. évi román forradalom
hódmezővásárhelyi mártírjáról, Tóth Sándorról, aki életét adta a szabadságért. A
44 éves, háromgyerekes férfi segélyszállítmányt vitt 1989 decemberében a
forradalmi Romániába; az aradi újhíd feljárójánál érte a halálos
lövés.

A tárlat
rendezői a szocializmus éveire jellemző régi utcanévtáblák kiállításával
igyekeznek érzékeltetni a fiatalabb generáció számára, hogy milyen, a kommunista
ideológiát tükröző közterületek voltak egykoron Hódmezővásárhelyen.

„A
változás évei 1988–90: Egy rendszer bukása, egy rendszer születése” című
időszaki tárlat április 30-án, pénteken 15 órakor ünnepélyes keretek között
nyílik meg a nagyközönség részére.

Megszakítás