Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése TIOP Agóra Program

Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése TIOP Agóra Program

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város városközponti részeinek rendezését a Tornyai János Városrehabilitációs Program keretében valósítja meg az elkövetkező években.

A komplex városfejlesztési program támogatására több uniós pályázat nyújt forrást. A Tornyai János Városrehabilitációs Programon kívül jelentős forrást biztosít a TIOP Agóra Program, mely keretében a 21. század kulturális igényeit kielégítő új közművelődési központtal gazdagodik a város.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése” című pályázatot 2008. május 30-án nyújtotta be az Önkormányzat. Az 1,31 milliárd forint összköltségű beruházás I. fordulóját Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata sikerrel vette, a projekt a kétfordulós eljárás végén, várhatóan 2009. nyarán 1,2 milliárd forint támogatásban részesül.

(A pályázat eredeti összköltsége 1,55 milliárd forint, az igényelt támogatás összege 1,44 milliárd forint. Az építési költségeket 241 millió forinttal csökkentették, így a projekt összköltsége 1,31 milliárd forintra módosul. A csökkentett támogatás összege 1,19 milliárd forint, változatlan támogatási intenzitás mellett (92,44%). Önerő: 120 millió forint.)

A PMK felújításának megtervezése során alapelv volt, hogy az épület külső megjelenése minél kisebb mértékben változzon, a belső rendezés során viszont érvényesüljenek a korszerűsítés kívánalmai, és az épület megfeleljen a TIOP 1.2.1. pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak is.

A pályázat keretén belül kötelezően rendelkezni kell, illetve kialakítandóak az alábbi helyiségek, ahol műszaki megoldások, követelmények teljesülését kell biztosítani:

 • kis-, közép- és nagycsoportos foglalkozásokra alkalmas terek;
 • szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, mobil belső térrendszer;
 • a formális és non-formális képzést, valamint spontán információszerzést lehetővé tevő szakmai terek létrehozása (tantermek, oktatótermek (minimum hat önálló helyiség) valamint egy, legalább 15 számítógépes munkaállomással felszerelt terem);
 • az élményfunkcióhoz kapcsolódó szolgáltató multifunkcionális rendezvénytermek;
 • hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal két vagy három részre osztható nagyterem;
 • hangversenyterem/színházterem;
 • kiállítótér;
 • e-Magyarország pont működtetésére alkalmas infrastruktúra biztosítása;
 • nyilvános, vezeték nélküli Internet hozzáférés biztosítása a közösségi terekben;
 • családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó beruházások (pl. gyermekelhelyezés megoldása) biztosítása;
 • legalább ötven kerékpár tárolására alkalmas tároló kialakítása.

A projekt keretében sor kerül a Petőfi Művelődési Központ felújítására és bővítésére, valamint a Görögkeleti templom melletti Paplak elbontása után új épület építésével a PMK bővített szolgáltatásinak ellátására. A két épület környezetének felújítása és térburkolati elemekkel való összekapcsolása egyrészt az Agóra program, másrészt a Tornyai János Városrehabilitációs Program keretében történik.

Összefoglaló műszaki paraméterek

Meglévő épület főbb adatai
Épület nettó szintterülete jelenlegi állapotban 1747,50 m2
Épület nettó szintterülete tervezett állapotban 2032,33 m2
Nézőtér befogadóképessége jelenlegi állapotban (karzattal együtt) 451 fő
Nézőtér befogadóképessége tervezett állapotban 368 fő
Új épület főbb adatai
Épület nettó szintterülete 859,92 m2
A két épület teljes nettó alapterület a fejlesztés végére 2892,25 m2

Az intézmény infrastrukturális korszerűsítését követően minden feltétel adott lesz a modern idők kívánalmainak megfelelő kulturális-közösségi célú programok szervezéséhez.

A legfontosabb változások:

 • A nézőtér átépítése, hibátlan látási és akusztikai körülmények teremtése. A nézőtér teljes befogadó kapacitása ezzel együtt csökken, 451-ről 368 nézőre;
 • Korszerű színpad, 40 fős zenekari árokkal, legújabb színpadi világítás- és hangeffektusok biztosítása modern színpadgépészettel.
 • Bejárati épületrész földszintjén, I. és II. emeletén lévő terek a közösségi-, szakkör- és klubélet színterei lesznek,
 • Mobil büfé rendszeresítése, amely mindig az aktuális esemény helyszínére telepíthető;
 • A bejárati épületrész földszintjének átalakítása, ruhatár, recepció, pénztár, és főlépcső felújítása;
 • A bejárati épületrész I. szintjének átalakítása az irodák áthelyezésével, színházi foyer jelleg kialakítása;
 • Utcai front belső oldalán felvonó elhelyezése;
 • Az épület hasznos területének növelése a pinceszinten, amelynek természetes megvilágítását süllyesztett kert biztosítja. Itt kapnak helyek a különböző foglalkoztató műhelyek. A pinceszint tetőtere pedig az előcsarnokból, a nézőtérről és az épületen kívülről rámpával is megközelíthető terasszá alakul.

Új épületszárny építése

A jelenlegi görögkeleti parókia bevonásával válik lehetségessé a TIOP 1.2.1. pályázati kiírás elvárt műszaki specifikációinak maradéktalan teljesítése, azaz az oktatótermek kialakítása. Az új épület szerves részét képezi a PMK intézményének, építészeti kialakítása a PMK architektúrájához illeszkedik tagoltságában és anyaghasználatában egyaránt – az épület „vásárhelyiségéhez” ezeken túl az is hozzájárul, hogy az új épület tervezői a PMK-t tervező, vásárhelyi származású idősebb Janáky István fiai.

Az új épületszárny:

 • Alsó szintjén egy irodatér és egy 16 számítógépes munkaállomás található; ebből nyílnak tantermek és oktatótermek;
 • Felső szintjén egy felülről megvilágított előtéren keresztül lehet átjutni a nagy multifunkcionális terembe, amely különböző műfajú drámai, zenés, táncos és könnyűzenei produkciók bemutatására is alkalmas;
 • Megközelíthetősége kisemelkedésű rámpákon biztosított;
 • Két szintje közötti közlekedés húzott lépcsőn és egy nagyméretű teherfelvonó használatával lehetséges;
 • Fél-szintjén találhatók a kétnemű öltözők.

Az infrastrukturális beruházás mellett a Minden nap kultúra! Program is kidolgozásra kerül. A Minden nap kultúra! Program egy olyan, mintául szolgáló keretprogram, mely alkalmas arra, hogy a Hódmezővásárhelyen élők minden korosztálya, lehetőség szerint széles érdeklődési kör számára alkalmat kínáljon a kultúrával való mindennapos találkozásra. A hiánypótló beruházás kulturált környezetet, találkozási helyet biztosít a fiatalok, a fiatal felnőttek közösségi életéhez.

A kiemelt célcsoport mellett – diákok, a fiatal felnőttek – a nyugdíjasok és munkanélküliek is célzott szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A program fokozottan épít az oktatási intézmények hálózatán keresztül elérhető csoportokra, de nem csak ők, hanem rajtuk keresztül családtagjaik is elérhetőek lesznek, és számukra olyan programok kerülnek kidolgozásra, amelyen közösen vehetnek részt.

A program lényeges eleme az állandó visszajelzéseken alapuló konzultáció, mely alapján a civil társadalom igényei szerint alakítható a közművelődési intézményben megvalósuló közösségi élet. A tematikus műhelyek, mint a Stúdió (digitális, drámapedagógiai, zenei) Műhely, a Civil Műhely (társadalmi szervezetek csoportjai) megfelelő infrastrukturális háttérrel várják majd a látogatókat.

A benyújtott projekt programot a fenti változtatással (forrás csökkentéssel) elfogadta a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága javaslata alapján.

Befejeződött az Útvonal terv egyeztetése a Közreműködő Szerv bevonásával.

Látványtervek, tervek

Megszakítás