Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pro Urbe Hódmezővásárhelyért

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe” (A Városért) kitüntetést adományoz  annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, vagy a település gazdasági, társadalmi fejlődése, illetve a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át – a Közgyűlés eltérő döntésének hiányában legalább 10 éven keresztül – eredményes tevékenységet végzett.

A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja. „Pro Urbe” kitüntetéshez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

„Pro Urbe Hódmezővásárhelyért”

1980. –Nagy Jánosné tanácstag
Német József festőművész
Török Sándor szövetkezeti elnök
1981. –Szabó Iván szobrászművész
Keresztes Istvánné HNF Városi Bizottság titkára
1982. –Csatordai Antal dr. tanácselnök
Fótos József vezérigazgató
Kurucz Dezső István festőművész
1983. –Balogh Imre tanár
Dömötör János dr. múzeumigazgató
Nyámádi Gábor igazgató
1984. –Nagy István történész
Rostás Irén tájfutó
1985. –Gál István igazgató
Kovács Imre újságíró
Mónus Ferenc fazekas
1986. –Magyar Néphadsereg 4228. sz. alakulata
Miskolczi Lajosné szöv. elnök
Városi Vegyeskar
1987. –Dobai József pártmunkás
Hovorka György igazgató
H. Tűzoltóparancsnokság
1988. –István József igazgató
Vékony Sándor fazekas
1989. –Kárász József író
Szalay Ferenc festőművész
Szenti Tibor író, néprajzkutató
1991. –Németh Lászlóné Démusz Ella (posztumusz)
1992. –Nagy József operatőr
Hegyi Flórián fafaragó
Herczeg Mihály helytörténész
Katona Lajos helytörténész
Kovács István helytörténész
Kruzslicz István Gábor
dr.Makó Imre
Szigeti János
1993. –B. Szűcs Istvánné tanár
Kőszegfalvi Ferenc helytörténész, könyvtáros
1994. –Havay János /posztumusz/
Holland-Magyar Baráti Társaság
Janovics István kántor
Pópián Gyuláné virágkötő-mester
1995. –Juhász Imre vállalkozó
Takács János evangélikus lelkész
Promenád Dixiland Band
1996. –Földesi Ferenc tanár
Kenéz Sándor tanító
1997. –Csorba Mihály dandártábornok
1999. –Hans Karl Rosenkranz – Esseni Püspökség Karitatív Szövetsége
Lorand Szüszner – Johannita Segítő Szolgálat
2000. –Dr. Grezsa Ferenc orvos
Dr. Szabó Lajos állatorvos
Dr. Kószó Péter orvos
2001. –Marzsinai Zoltán; Hegedűs Endre zongoraművész
2003. –Prof. Dr. Ormos Jenő orvos
Bozsér Áron tanár
Fodor József festőművész
2004. –Szénási Gyula tanár /poszthumusz/
Badalik Lídia Szent Domonkos Rendi apáca, tanár
Dányi József Csongrádi Református Egyházmegye esperese
Dr. Kozma János főorvos
Szénási Gyula igazgató – tanító
Dr. Fekete Gyula nyugalmazott főiskolai tanár
Dr. Kassai Miklós főorvos
Samu Katalin szobrászművész
2005. –Dr. Paragi István építés-kivitelezési szakmérnök
Dr. Berényi Károly gyermekorvos
Dr. Könyves Gézáné gyógyszerész
Dr. Csizmadia Sándor okleveles agrármérnök
Szabó István ügyvezető igazgató
Mészáros Antal ügyvezető igazgató
Huszár Lajos okleveles agrármérnök
2006. –Dr. Ördögh Béla főorvos
Láng István tanár
Kiss Pál tűzoltóparancsnok, polgármester
Felletár Béla zenetanár
Szabó (Nikolin) Éva tanár, a Magyar Rádió főszerkesztője
Dr. Kertész Dezső orvos
Kovács Lajos mezőgazdász
2007. –Prof. Dr. Blazovich László
Vanderstein János
Viski Sándor
2008. –Faragóné Szénásy Emese
2010. –Dr. Hampel Tamás jogász
Dr. Olasz Sándor irodalomtörténész
Simon Ferenc középiskolai tanár
2011. –Holler László festőművész
2012. –Hegedűsné Dékány Magdolna művészeti főtanácsadó
Dr. Soós László sebész főorvos
Tóth Károly a Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete Hódmezővásárhelyi Csoportjának elnöke
2015. –

Kenéz Heka Etelka lovagköltő, énekművész
Banga Sámuel testnevelő tanár, atléta, sportedző
Majoros Mária Ármella domonkos rendi nővér

2016. –Ambrus Sándor

Németh László esperes, plébános
Till Aran fényképészmester, szobrászművész

2018. –Dr. Dömötör János
Szénási János
2019. –Ormos Zsuzsanna
2020. –Antal Imre (posztumusz)
Dömötör Mihály
Hézső Ferenc
Megszakítás