A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága,
mint Támogató által 2016.11.23. napján meghirdetett, Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-
és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint támogatást igénylő
2017.01.13-án támogatási kérelmet nyújtott be.

2018. március 22.-én született támogatói döntés
a támogatási kérelemről.

bővebb...