Kezdőlap A projekt tartalma További információ kérhető

A projekt tartalma:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése volt országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával.

Az ASP központhoz történő csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására nyert el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 6,29 millió Ft európai uniós támogatást.

A fejlesztés segítségével megvalósult Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a vele közös polgármesteri hivatali szervezetben működő Mártély Község Önkormányzatnak az ASP-rendszerhez való csatlakoztatása.

Beszerzésre kerültek továbbá az ASP rendszer használatához szükséges eszközök (22 db – az elektronikus személyi igazolvány olvasására alkalmas – kártyaolvasó készülék és 19 db monitor) is.

Aktualizálásra került az IT Biztonsági Szabályzat, az Iratkezelési Szabályzat és a Gazdálkodási Szabályzat.

Lehetővé vált az iparűzési adó-bevallás elektronikus módon történő intézése, valamint a kitöltést segítő útmutatók kerültek közzétételre. Az ASP központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével elvégzésre került az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja . Ellenőrzésre kerültek a kialakított szolgáltatások és működésük megfelelősége. Megkötésre kerültek a Magyar Államkincstárral a Szolgáltatási Szerződések. A rendszer használatában közvetlenül érintett munkatársak részt vettek az ASP Központ által szervezett oktatásokon. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.Kedvezményezett neve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt azonosítószáma, címe: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Támogatás összege: 6 292 064 Ft (a támogatás mértéke 100%)

Befejezés dátuma: 2019.06.30.

További információ kérhető:

Májerné dr. Pártos Katalin

projektmenedzser

62/530-100