A projekt célja

A projekt tárgya jól illeszkedik Hódmezovásárhely településfejlesztési elképzeléseihez. A város belterületi városrészei gépjármuforgalom által nagymértékben terheltek. A városvezetés határozott elképzelését a forgalmi és gyujto úthálózat rehabilitációban fogalmazta meg, melyet a városfejlesztési koncepció is tartalmaz. Településünk fejlesztési tervének egyik célkituzése a város kiegyensúlyozott, fenntartható gazdasági fejlodéséhez szükséges közlekedési infrastruktúra megteremtése és az élheto városi környezet kialakítása. A projekt hozzájárul a közösségi közlekedési módok fejlesztéséhez, javítva a közlekedés komfortját és lehetoséget ad a különbözo közlekedési módok összekapcsolására. A kiépítendo közlekedési rendszer így jelentosen javítja a Belváros és Csúcs városrész forgalmát.

A projekt indokoltsága

Hódmezovásárhely Megyei Jogú Város Közgyulésének közmeghallgatásain és a lakossági fórumokon, fogadóórákon és bejelentésekben gyakran felmerülo probléma a Csúcs városrészben és a Belvárosban található utak kifogásolható állapota. A lakosok észrevételeikben és a felszólalásaikban a biztonságosabb közlekedés feltételeinek a megteremtése jelenik meg elsodleges szempontként. A pályázat tárgyát képezo utak burkolatainak felülete hámlik, helyenként öregedés, fáradás és bomlás jelei mutatkoznak, egyenetlen a pályafelület, keréknyom alakult ki, repedések találhatóak, a burkolatszélek töredezettek. A záró réteg hibáiból adódóan a felületen a lecsökkent teherbírású helyeken kátyúk keletkeztek.

Településünk hosszú távú célkituzése, hogy továbbra is képes legyen a térségi központi szerepével járó funkciók továbbfejlesztésére, valamint térségére érdemi gazdaságfejleszto hatást gyakoroljon. Ezt csakis a közlekedési kapcsolatok és az elérhetoség javításával, a szükséges infrastrukturális beruházásokkal lesz képes betölteni. A közlekedési hálózatnak olyan új funkciókat kell ellátnia, mint az ipari területek, a közszolgálati feladatot ellátó intézmények és a szolgáltató központok jobb megközelíthetosége és a megnövekedett forgalom okozta kihívásoknak való megfelelés.

A vonatkozó útügyi muszaki eloírások szerint a Vöröskereszt, Teleki és a Táncsics Mihály utcák másodrendu foutak, illetve a Bercsényi és a Szent István utcák gyujto utak. A Táncsics, Bercsényi, Vöröskereszt, Teleki és a Szent István utca forgalmának jellege átmeno és célforgalmi. A burkolatok felújítása egyrészt a lakóingatlanok és vállalkozói telephelyek kiszolgálását szolgálja, másrészt összeköttetést biztosít a városrészek között.

A 45-ös és a 47-es foközlekedési utak összeköttetést biztosítanak a Teleki - Táncsics Mihály utca (Bercsényi utca) irányában, a Teleki - Vöröskereszt utca irányában. Ezek az utcák biztosítják Hódmezovásárhelyen az átmeno, Makó felol érkezo és Szentes, illetve Mindszent irányába továbbhaladó forgalmat is. A városban felújítandó utcák biztosítják az összeköttetetést Susán, Csúcs, Tabán és Belváros városrészek között. A Szent István utca jelentos forgalmat bonyolít le, illetve összeköttetést biztosít Béke-telep és Csúcs városrészek között. A Vöröskereszt utcán és a Szent István utcán közoktatási intézmények, általános iskolák (Liszt Ferenc és Szent István utcai) találhatóak.

Az önkormányzat kezelésében lévo érintett utcák jelentos forgalmat bonyolítanak le. Az érintett utcák átlagos napi forgalom értéke 11405 Ejármu/nap. Közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes szakaszoknak nevezhetoek, az elmúlt két évben az érintett szakaszokon az alábbiak szerint történtek balesetek:

- súlyos: 2 alkalom

-könnyu: 3 alkalom

-sérülés nélkül: 29 alkalom

A korszerusítendo utcákon - elsosorban a Teleki és a Vöröskereszt utcákban - jelentos helyi és helyközi közösségi közlekedés bonyolódik le.

A projekt hosszútávon az alábbi célok megvalósulásához járul hozzá:

- az útburkolat felújítása lehetoséget biztosít a gazdaság, kereskedelem és szolgáltatások fejlodéséhez, így a település jövedelemtermelo képességének növeléséhez,

- élhetobb környezet, közlekedésbol eredo környezeti ártalmak csökkenése, életminoség javítása.

Közvetlen célok:

- a településrészek közötti elérhetoség javítása,

- a gyalogos és kerékpáros közlekedés, valamint a tömegközlekedés körülményeinek és biztonságának javítása

- rendezett, épített környezet kialakítása

- a lakóingatlanok, közintézmények, vállalkozói telephelyek közötti közlekedési kapcsolat javítása

- por- és zajszennyezés csökkenése

A projekt számszerusítheto eredményei:

- a beruházás tervezett összes hossza 2697,05 fm.

- az elérési ido rövidülése összesen az 5 utca esetében eléri a 10 perc értéket

- a közösségi közlekedéssel érintettek száma 3000 fo

- az ÁNF értéke az 5 útszakasz esetében összesen 11405 Ejármu/nap, átlagosan 2281 Ejármu/nap (2008. évi mérés)

A projekt célcsoportja:

A projekt közvetlen célcsoportját a felújított út mentén lakók jelentik. Az út környezetében található lakóépületek lakói könnyebben megközelíthetik lakóhelyüket, javul az útszakasz közlekedésbiztonsága, csökken a zaj- és rezgésterhelés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetosége, mindezzel no az itt élok életminosége.

Célcsoportba tartozónak tekintheto Hódmezovásárhely Megyei Jogú Város teljes lakossága, hiszen a fejlesztés megvalósulásával Csúcs városrész forgalma kimutathatóan javulni fog, hiszen a városrészben található utcák összeköttetést biztosítanak a belváros és a külso (pl.: Tarján, Susán) városrészek között.

Ide sorolhatók a megépülo út közelében található gazdasági egységek tulajdonosai, mivel a fejlesztéssel területük könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban megközelíthetové válik. Csúcs városrészben dolgozók könnyebben elérhetik munkahelyüket. A kistérségi, illetve megyei vonzáskörzettel rendelkezo gazdasági társaságokat felkeresok, szintén a célcsoportba tartoznak az alapinfrastruktúra fejlesztése teret biztosít a gazdaság, a kereskedelem és a szolgáltatások fejlodésének, ezáltal hozzájárul a település jövedelemteremto-képességének növeléséhez is.

A projekt közvetett célcsoportját a település lakossága jelenti, hiszen a felújításnak köszönhetoen csökken a közlekedésbol származó környezetterhelés, a felújítás hatására javul az útszakasz közlekedésbiztonsága, csökken a zajterhelés, a rezgésterhelés, a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának lehetosége, mindezzel no a településen lakók életminosége. A fejlesztés kedvezo környezeti hatásai a település egészén éreztetik pozitív hatásukat.