logo

PÁLYÁZATOK

Helyi Közösségfejlesztési Stratégia


Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése(Kulcsprojekt)


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-1 kódszámú – Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése(Kulcsprojekt)” című felhívás.

A felhívás célja, hogy a város közösségi intézményeiként működő, évszázados hagyományát képviselő olvasókörök kerüljenek fejlesztésre. Valamint mellettük egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése is támogatandó annak érdekében, hogy a város minél szélesebb kör programjai, rendezvényei számára tudjon megfelelő infrastruktúrát nyújtani, egy olyan kulturális és közösségi célú közösségi helyszín, amelyet egyszerre több szervezet is tudna használni.

A felhívás célja, hogy a város közösségi intézményeiként működő, évszázados hagyományát képviselő olvasókörök kerüljenek fejlesztésre. Valamint mellettük egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése is támogatandó annak érdekében, hogy a város minél szélesebb kör programjai, rendezvényei számára tudjon megfelelő infrastruktúrát nyújtani, egy olyan kulturális és közösségi célú közösségi helyszín, amelyet egyszerre több szervezet is tudna használni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.06.22.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
Közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-1.2 kódszámú – Közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése” című felhívás.

A felhívás célja, hogy a város közösségi intézményeiként működő, évszázados hagyományát képviselő olvasókörök kerüljenek fejlesztésre. Valamint mellettük egyéb közösségi és kulturális célú, fedett és szabadtéri helyszínek fejlesztése is támogatandó annak érdekében, hogy a város minél szélesebb kör programjai, rendezvényei számára tudjon megfelelő infrastruktúrát nyújtani.

Az olvasókörök épületeinek többsége nagyon rossz állapotban van, jelentős felújítás nem történt évtizedek óta. Égetően fontos lenne az épületek energiahatékonyságának növelése (fűtés korszerűsítése, szigetelés, nyílászárók cseréje stb.), illetve új funkciók kialakítása, amelyek révén az épületek alkalmassá válnak arra, hogy szélesebb célcsoportot tudjanak kiszolgálni hatékonyabb módon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.07.07.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
Sport és rekreációs célú fedett és szabadtéri közösségi helyszínek fejlesztése


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-2 kódszámú – Sport és rekreációs célú fedett és szabadtéri közösségi helyszínek fejlesztése” című felhívás.

A felhívás célja, hogy a helyi igényeket kielégítő, sport és rekreációs, illetve gazdasági célú közösségi helyszínek kerüljenek fejlesztésre, amelyek kiegészítik a meglévő helyszín kínálatot, és ezáltal más korcsoportok és célcsoportok igényeit is ki tudja elégíteni a város.

A beavatkozást indokolja, hogy a lakosság részéről jelentős igény mutatkozik a városi zöldfelületek fejlesztésére, szabadtéri közösségi terek, többgenerációs játszóterek, parkok, sportlétesítmények kialakítására.
A pályázat keretében a városi aktív rekreációs zöldterületek (sportpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya, fitneszpark, park, ösvény, sétány, pihenőhely stb.) kialakítása, szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó, kisléptékű infrastruktúra kiépítése, városrészi szintű piac kialakítása, zöldfelület fejlesztése a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, rehabilitációja, sportoláshoz, rendszeres testmozgáshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése támogatható.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.07.07.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait megteremtő közösségi és kulturális programok


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-3 kódszámú – Korcsoport-specifikus és generációk találkozási pontjait megteremtő közösségi és kulturális programok” című felhívás.

A felhívás célja egyrészt a korcsoport-specifikus (kiemelten a középkorúak és a fiatalok), valamint rétegprogramok támogatása, másrészt a több generáció találkozási pontjait megteremtő közösségi és kulturális programok támogatása.

Sajnos az olvasókörök tagságának, és általában a civil szervezetek által sikeresen elért célcsoportok életkora egyre magasabb, ezért fontos a középkorúak és a fiatalok bevonása, ennek érdekében pedig úgy a rétegprogramok, mint a több korcsoportot, családon belül több generációt is vonzani képes programok szervezése. A pályázat keretében helyi művészeti, kulturális értékekhez kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények megvalósítása, a sportoláshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő egyszeri akciók, rendezvények megvalósítása, valamint a közösségfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri akciók, rendezvények megvalósítása támogatható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.07.07.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.05.23.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4. módosítás (Közzététel dátuma: 2023.05.10.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó programok


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-4 kódszámú – Hagyományőrzéshez és -megújításhoz kapcsolódó programok” című felhívás.

A felhívás célja, hogy támogassa Hódmezővásárhely hagyományainak, helyi (közösségi, kulturális, természeti, épített) értékeinek megőrzését, újra fogalmazását, gyarapítását.

A település fő erőssége a hagyományok erős szerepe, a város "vásárhelyisége", amelynek jelentős eleme a hagyományőrzés és/vagy modernitás dilemmája. Ez a kettősség, a hagyományok és a modernitás ötvözése tetten érhető a város életében, a város fejlődését meghatározó fejlesztésekben is és megjelenik a város mostani célkitűzései között.

A pályázat keretében helyi hagyományokhoz, helyi értékekhez, azok megőrzéséhez, újra fogalmazásához, gyarapításához kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények; valamint a közösségfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri vagy rendszeres akciók, rendezvények (pl. városrészi verseny; ünnep, virágosítási - közterület szépítési verseny; vetélkedők; gyermeknapi-, családi-, összkulturális, szemléletformáló és kreatív rendezvények; játékok; kirándulások; bemutatók; országos találkozók szervezése stb. támogatható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.07.07.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.05.23.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4. módosítás (Közzététel dátuma: 2023.05.10.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
Az esélyegyenlőség megteremtését célzó programok


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-5 kódszámú – Az esélyegyenlőség megteremtését célzó programok” című felhívás.

A felhívás céljai a társadalmi különbségek mérséklése; az egymástól való kölcsönös tanulás lehetőségeinek megteremtése; az érzékenység növelése, az esélyegyenlőség biztosítása; az érintett lakossági és intézménycsoportok közti hálózatépítés elősegítése.

A város elkötelezett a szegregáltság elleni küzdelem terén, bár természetesen érzékelhető az eltérő háttérrel, adottságokkal rendelkező társadalmi csoportok (idősek és fiatalok; fogyatékkal élők/nemzetiségek és a többségi társadalom) elszigeteltsége, a kapcsolódási pontok és az egymástól való tanulás lehetőségének korlátozottsága.

A pályázat keretében szakemberek képzése, felkészítése; az előítéletek csökkenését célzó, közösségépítést szolgáló programok: az érintett célcsoportok interaktív bevonásával; hátrányos helyzetű csoportok számára a társadalmi integrációt segítő képzések szervezése, lebonyolítása; önkéntesség népszerűsítése a társadalmi különbségek mérséklése érdekében: az önkéntes munka népszerűsítésével olyan helyzetek teremtése, ahol a fiatalok segíthetik és taníthatják a sérülékenyebb társadalmi rétegeket (pl. autisták, idősek); önkéntesek számára szakmai képzések szervezése; személyiségfejlesztő, érzékenyítő programok szervezése a többségi társadalom számára; az élményelemeket és a tanulást előtérbe helyező programelemek megvalósítása (pl. integratív jellegű táborozás, kirándulás); hálózatépítés a helyi intézmények (oktatási-nevelési, kulturális, szociális) bevonásával; integrált zene- és művészeti oktatás támogatható.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.07.07.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.05.23.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.06.30.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
SEGÉDLET
ADATLAP

 
A közösségi és kulturális élet működési környezetének javítása


A Széchenyi 2020 keretében megjelent a ,,TOP-7.1.1-16-H-108-6 kódszámú – A közösségi és kulturális élet működési környezetének javítása” című felhívás.

A felhívás célja a közösségi és kulturális élet működési környezetét javító tevékenységek (kommunikáció, kapacitásfejlesztés, önkéntesek bevonása) támogatása. (HKFS 6.pont Cselekvési terv -> specifikus cél)

A közösségi helyzetelemzések során veszélyként fogalmazódott meg, hogy a hivatásos közösségszervezők hiánya hat a szervezetek működésének professzionalizmusára is, emiatt a meglévő közösségek, rendezvények nem tudják mobilizálni a helyi fiatalságot, a működésük nem felel meg a modern kor elvárásainak, az egyes hagyományos közösségek vonzereje alacsony a fiatalok körében, kialakult a belterjesség. (HKFS 6.pont Cselekvési terv -> Indoklás alátámasztás)

A pályázat keretében civil szervezetek inkubációja, fund-raising képzések, közös/megosztott támogató szolgáltatások kialakítása, pályázatkészítési képzés, civil szervezetek vezető képzése, önkéntesek képzése, valamint tudásmegosztás támogatható. (Felhívás 3.1.1)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (Közzététel dátuma: 2020.06.22.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. módosítás (Közzététel dátuma: 2021.02.19.)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. módosítás (Közzététel dátuma: 2022.12.20.)
SEGÉDLET
ADATLAP