Szerződött támogatás összege: 3 646 950 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

 

Logo:

logo sima.png

A projekt címe „KALANDZÓNA - Kulturális- Közösségi Programsorozat”

Projektazonosító száma:
CLLD helyi program keretein belül megvalósuló, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02331 sz.
„KALANDZÓNA- Kulturális- Közösségi Programsorozat” projekt.
Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.07.01- 2022.06.30.

A projekt célja:

Projektünk a helyi közösségek és lakosság számára tervez kihívást jelentő ifjúsági, kulturális, közösségi programokat További célunk a családi közösségek inspirálására olyan közösségfejlesztő társadalmi akciók szervezése, amely képessé teszi a családi-közösségi csoportokat, hogy kiépítsék fejlesztési struktúráikat, alrendszerek közötti együttműködést ösztönző kapcsolódásokat tegyenek lehetővé.

A képzést, tudásbővítést célzó programelemek kulturális- és nem formális pedagógiai elemekkel való kombinációja elősegíti a képességek, és készségek kibontakozását, tehetségfejlesztést. Programunk elősegíti a helyi közösségek társadalmi integrációját gátló tényezők leküzdését, csökkenti a veszélyhelyzetből is adódó civil-és közösségi működésből fakadó nehézségeket, tevékenységeink széles körűen, és változatos programelemekkel kívánják aktivizálni a helyi közösségeket.

-        Közösség-építés, ifjúsági társadalmi aktvitás növelése. Emberek közötti hálózatok kiépülése, ifjúság egymás közötti kapcsolat-rendszerének elősegítése Növelni az egyéni önbecsülést, erősíteni állampolgári és közösségi potenciált,

-        Az ifjúsági közösségi munkában rejlő erő kiaknázása, az ebből származó társadalmi előnyök tudatosítása, az ifjúsági közösségi munka népszerűsítése.

A programelemeink alapoznak a családi közösségi integrációra, szociális modellalkotásra, a spontán tanulásra, a generációk közötti tapasztalati kincs és tudás élményszerű átadására. Közösségi programjaink módszere a társas mintaadás, amelyben a pozitív élményformák, életműhelyszerű találkozások megélt öröme fokozza az új helyzetekben, életivitelben való gyors adaptáció lehetőségét. Célunk, hogy az új ismeretek, kreatív, művészeti- és közösségi eszközrendszerű fejlesztések, módszerek újabb funkcionális készségek, segítő, családi életvitelben önállóan is alkalmazható módozatok, családi- közösségi erejű megoldások, programszintű megvalósítása segítse elő, a családok életminőségének javulását, hagyományok és generációk közötti tudás gyarapítását.

 

Programkínálatunk:

-      Időmérleg, feladat és háztartástervezés gazdálkodás, életvitel strukturált kiscsoportos foglalkozás.

-      Táncterápiás eszközrendszeren alapuló (5 érzékszervre ható fejlesztési) strukturált csoportos foglalkozás. Táncterápiás eszközrendszeren alapuló mozgás- és idegrendszeri fejlesztés, sajátos nevelési igényű, fogyatékos gyermeket nevelő családok részére.

-      Apa-fia, Anya-lánya - Mutassuk meg a szülői képességek, készségek tovább hagyományozását - hagyományőrző workshop

-      Családi helyzetek és válságkezelés kulturális, művészeti, rekreációs eszközrendszerrel élményközpontú- és egyben fejlesztési lehetőséget is biztosító kulturális, művészeti-közösségi programsorozat.

-       MINI CHEF - MINI PÉK kompetencia kurzus - Kortársak, fiatalok, szülők együtt - strukturált kiscsoportos foglalkozás szakemberrel közösen, személyes-és online formában.

-      Nagyi Aréna - közösségi verseny, rendezvény.

-      Digitális multimédia kompetenciafejlesztés online kurzus.

-      CSACSI” Családokat Támogató Információs Internetes Felület - családokat- és közösségeket támogató virtuális INFÓPONT létrehozása /webfelület/.

-      Közösségi MINI Mesterkurzusok- online kurzusok az ifjúsági- és közösségi civil szervezetek részére (pályázatírás, adománygyűjtés, koordináció, rendezvényszervezés, vállalkozási ismeretek) témakörben.

-      Healing Garden- és rekreációs park - kreatív Minikert strukturált csoportos foglalkozás.

-      Öntevékeny Vállalkozói kompetenciák 50 órás online kurzus.

-      ABSZURDráma Műhely- csoportfoglalkozás- anyanyelvi kompetenciafejlesztés- (személyes és online formában is).

 

Részletesebb információkat a FŐOLDAL (kalandzona.net) oldalon találhatnak.