Kedves Látogató, üdvözöljük a
"Oldalkosár u. 14. és 4. óvodai intézmények
energetikai korszerűsítése a KEOP keretében"

című pályázat projekt honlapján.

 

Projekt leírás

        Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városa 2013-ban sikeresen nyújtotta be a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0264 azonosítószámú „Oldalkosár u. 14. és 4. óvodai intézmények energetikai korszerűsítése a KEOP keretében” című pályázatát. E projekt keretében az Oldalkosár utcán található óvodai épületek energetikai korszerűsítése valósul meg. A fejlesztés 89 164 891 Ft-ból valósul meg, ebből az elnyert támogatás összege 75 790 157 Ft. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kivitelezési munkálatok 2014. március 17-én kezdődnek meg és várhatóan 2014. augusztus 31-én fejezódnek be.

A projekt célcsoportját az intézményben dolgozó pedagógusok és óvodások jelentik, akiknek a fejlesztés által a komfort érzete nő. A közvetett célcsoportot a fenntartó jelenti, mivel anyagi forrást kell biztosítani az óvodai épületek rezsi költségeire, így a megmaradó forrást, más neveléssel kapcsolatos fejlesztésre tudja fordítani. Az elmúlt évek energia árváltozásai egyre nagyobb fenntartási terhet jelentenek, így ez okból is elengedhetetlenné vált az épületek korszerűsítése. További célok között szerepel az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és az energiahatékonyság növelése.

A fejlesztés során megvalósul a nyílászárók cseréje, melyek már alacsony hő átbocsátási tulajdonsággal rendelkeznek; a lapostető lépésálló szigetelést kap, párazáró fóliára helyezve; a fűtéskorszerűsítés során a távhőn lévő időjárásfüggő szabályozás kiegészítésre kerül egy teremhőmérsékletet érzékelővel, heti programozású központi szabályozással; az épületeket határoló falak Nikecell hőszigetelővel történő külső hőszigetelése, nemes vakolattal való ellátása valósul meg, melynek köszönhetően javulni fog a hőátbocsátási tényező.

 

Várható eredmények:

  • Az Oldalkosár utca 14. szám alatti óvodában: az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése: 16,76 t/év, megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyisége: 298,98 Gj/év.
  • Az Oldalkosár utca 4. szám alatti óvodában: az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése: 16,54t/év, megtakarított éves elsődleges energiahordozó mennyisége: 252,18 Gj/év.

 

Oldalkosár u. 14. és 4. óvodai intézmények energetikai korszerűsítése a KEOP keretében - KEOP-5.5.0/A/12-2013-0264