Tornyai Város-rehabilitáció II.

 

PROJEKT LEÍRÁS

PROJEKT ADATOK

GALÉRIA

KAPCSOLAT

 

PROJEKT LEÍRÁS

 

FOLYTATÓDIK A BELVÁROS MEGÚJÍTÁSA HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 740 millió forintból, 100 %-os támogatási intenzitással Európai Uniós támogatásból a DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0002 jelű projekt keretében folytatja a belváros megújítását. A projekt a Széchenyi 2020 keretében valósul meg. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat sikerrel valósította meg a belváros funkcióbővítő rehabilitációját Tornyai Kulturális Város-rehabilitáció címmel, jelenleg ezen projekt szociális célú rehabilitációt előmozdító párját, a Szent István város-rehabilitáció című projektet hatja végre. A Dél-Alföldi Operatív program keretében kiírásra került 2014. január hónapban az újabb funkcióbővítő rehabilitációs projekt a belvárosi részek rekonstrukcióját célozva. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata benyújtott pályázatát 740 millió forint, így 100 %-os Európai Uniós támogatásra méltónak ítélték.

A DAOP-5.1.2/C-14-2014-0002 jelű projekt keretében a Hódi Pál utca üresen álló telkén ingyenesen használható mélygarázs, a felszínen közpark, játszótér építése, továbbá kerékpártároló kialakítása és területrendezés a Tóth Sándor utcában, valamint nyilvános illemhely építése történik a Népkert területén. Ezen infrastrukturális beruházási elemeken felül a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal konzorciumi keretek között, illetve az effektív munkát ellátó Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitánysággal együttműködve bűnmegelőzési programsorozat un. szoft elem megvalósítása történik. További projektelem a Bringázz a Suliba!, Bringázz a Munkába! szemléletformáló akciósorozat is. További, a Szent István város-rehabilitáció pályázatban már megismert, un. Programalapból közvetett támogatás nyújtásával megvalósuló mini-projektek adják az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő soft elemek utolsó tételét.

TÓTH SÁNDOR UTCA

Önállóan támogatható tevékenység: (Tóth Sándor utca, hrsz. 2.) a Polgármesteri Hivatal, Járási hivatal mellett közlekedési fejlesztés megvalósítása kerékpártárolók, kiépítésével út és járda burkolat felújításával. A felújítás keretében a meglévő aszfaltjárda bontása 30 cm vtg-ban teljes alépítményi szerkezettel, útszegéllyel 120 fm hosszon, az út mindkét oldalán megtörténik. Majd a járdaburkolat építése Appia antica minőségű Citytop kiselemes térkő burkolattal, ágyazat tömörítésével kerül lerakásra, illetve az aszfalt szőnyegezése történik 3 cm vtg-ban, a Tóth S. utca átépítéssel érintett szakaszán, meglévő aszfalt burkolat lemaratásával, út teljes szélességében és teljes hosszában. 60 db magas minőségű kerékpártároló kerül elhelyezése az előre elkészített betonalapba, antracit porszórt felülettel ellátva.

HÓDI PÁL UTCA

A projektben önállóan támogatható tevékenység: (Hódi Pál utca 6., hrsz. 5205/2; 5198) közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, települési zöldfelületek kialakítása, nyilvános illemhely építése.

Az 5198 helyrajzi számú ingatlan kizárólag a mélygarázs kialakítása munkálatai során sérült járda szakaszt, illetve zöldfelületet hozzuk rendbe.

Az önkormányzat által a mélygarázs és a közpark céljára előzetesen kijelölt terület a Hódi Pál u. 6. sz. (hrsz: 5205/2) ingatlan. A rendezendő terület cca. 2712 m2, mely a garázs építés engedélyeztetésén kívül, a közpark és a meglévő épület átépítésével kialakítandó nyilvános mosdó-wc blokk a terület komplex rendezését igényli, melyet bontási munkák előznek meg.

A kialakítandó objektumok akadálymentesítettek lesznek.

  • Hagyományos rendszerű, egyszintes földalatti mélygarázs elhelyezése, közvetlen behajtással a Hódi Pál utcáról cca. 42 db gk. parkolását biztosítva.
  • Közparki funkciót betöltő díszkert és játszókert kialakítása, zárható kerítéssel határoltan
  • A Művelődési Központ és a sétáló utca közvetlen gyalogos megközelítése a mélygarázsból és a Hódi P. utcai háttérterület parkolóiból.
  • A terület határoló tűzfalak és függőfolyosók városképi látványának javítása, építészeti és növényi elemekkel
  • Önálló ffi-női és gyermek wc-mosdó együttes kialakítása a park, illetve a közfunkciókat használó (posta, művelődési ház, köztéri rendezvények, polgármesteri hivatal, bankok, bíróság) közönségének.

NÉPKERT

Az önállóan támogatható tevékenység: (hrsz. 5241/1; 5240/4) Népkertben nyilvános illemhely kialakítása és közterület rendezés megvalósítása. A projekt elképzelés szerint automatikus működtetésű vandál-biztos belső térkialakítású, SMS küldő egységgel kiegészített köztéri WC kialakítása történik meg. Az illemhely homlokzati falán helytörténeti képek /v. információs hirdetések) elhelyezésére alkalmas felülettel kerül kialakításra.

A nyilvános illemhelyhez gyalogos térburkolat és pihenőhely kialakítása is tartozik, a kapcsolódó zöldterületen korszerű növénytelepítéssel, utcabútorral való kiegészítése indokolt, mintegy 550  m2 területen, melyből burkolat felület 250 m2, a megújított zöldfelület mintegy 300 m2, melyet automata kevert rendszerű öntözőhálózat kialakítását indokolja a pázsit- és cserjefelületek megfelelő fenntartása érdekében.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

Tornyai Város-rehabilitáció II. - DAOP-5.1.2/C-14-K2-2014-0002