Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Pünkösd üzenete: közéleti est az Emlékpontban

Közéleti
Pont címmel új programsorozatot indít a hódmezővásárhelyi Emlékpont. Május
20-án, csütörtökön 17 órától Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök lesz
az első közéleti beszélgetés vendége, aki a közelgő pünkösdi ünnep üzenetét
hozza el az érdeklődőknek.

A
Közéleti Pont estjeire hétről hétre ismert közéleti szereplőket hív meg a
közgyűjtemény. A beszélgetések tematikájukban szerteágazóak lesznek, szerepel
benne a vallás, irodalom, sport, művészetek, politika, nők, tudomány és
természetesen a történelem is. A nyitórendezvényre május 20-án kerül sor, amikor
Pünkösd üzenete –
Készülődés az ünnepre címmel Kiss-Rigó László püspök lesz az intézmény
vendége.

Pünkösd
ünnepét a keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Maga az elnevezés a görög
pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból származik, ugyanis az ünnep a húsvét
utáni 50. napon kezdődik.

Krisztus mennybemenetele követően az apostolok, Mária
és a legközelebbi tanítványok közösen ünnepelték pünkösdöt. Hirtelen hatalmas
szél támadt, majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétoszlottak és leszálltak
mindegyikükre: így teltek meg Szentlélekkel. Ezután különféle nyelveken kezdtek
el beszélni, ahogy a Lélek adta neki, hogy szóljanak. A Jeruzsálemben
tartózkodók meglepve tapasztalták, hogy amit az apostolok mondanak, ki-ki a maga
nyelvén megérti. Előállott Szent Péter is, aki prédikálni kezdett. Ekkor
alakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja
is.

Pünkösdkor tartják az
erdélyi Csíksomlyó melletti Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben a
csíksomlyói búcsút. A 15. századból
maradtak fenn az első írásos emlékek a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatról. A
hagyomány szerint katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a
kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. E ma is élő
hagyomány, melyre évről évre több százezren – nemcsak katolikus hívek –
zarándokolnak el, a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki
magát.

A Pünkösdi ünnepről,
annak eredetéről, jelentőségéről és összetartó erejéről Orbán Imre történész-muzeológus és
Medgyesi Konstantin múzeumi sajtóreferens kérdezi a szeged-csanádi
megyéspüspököt az Emlékpont előadótermében.

Megszakítás