Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rádi Norbert vezeti a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságot

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város rendőrkapitányságának korábbi
vezetője, dr. Dezső József alezredes 2009. október 31-én nyugállományba vonult.
Utódjául dr. Lukács János a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a vásárhelyi önkormányzat
2009. november 19. közgyűlésén dr. Rádi Norbert őrnagyot javasolta, aki
jelenleg a Csongrádi Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Rádi fontosnak
tartja a határozott, szakszerű és méltányos rendőri fellépést, a megkezdett
intézkedések, a Biztonságos Vásárhely Program folytatását és a város kedvező
bűnügyi statisztikáinak megtartását, javítását. A képviselő testület támogatta az új
kapitányt.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város rendőrkapitányságának korábbi vezetője, dr. Dezső József alezredes 2009. október
31-én nyugállományba vonult. Utódjául dr. Lukács János a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője a vásárhelyi önkormányzat 2009. november 19. közgyűlésén dr. Rádi
Norbert őrnagyot javasolta.

A megyei rendőrkapitány elmondta:
a jelölt a Csongrádi Rendőrkapitányság kinevezett vezetője, jelenleg megbízással
a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetői tisztségét is ellátja.

Dr. Rádi
Norbert őrnagy 33 éves, iskoláit Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Budapesten végezte. Budapesten szerzett diplomát a Rendőrtiszti Főiskolán, majd Szegeden az
egyetem Állam- és Jogtudományi karát végezte el.

1998-óta aktív rendőr. Első
munkahelye a Budapesti Rendőrfőkaitányság XIV. kerületi rendőrkapitánysága
volt, ahol bűnügyi nyomozóként dolgozott. 1999-ben tért vissza a megyébe, a
Csongrádi rendőrkapitánysághoz, ahol először bűnügyi területen, majd a
Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályt vezette, ekkor már szervezetszerű
helyettese volt a mindenkori Csongrádi Rendőrkapitánynak. 2004 óta kinevezéssel
vezeti a Csongrádi Rendőrkapitányságot.

– Az elhivatottság és az
elkötelezettség az elmúlt öt esztendőben munkájának jellemzője volt,  jó közösséggé, eredményes rendőrséggé kovácsolta
a megye északi várát. Azt gondolom megfelelő ember a vásárhelyi kapitányság
élére – összegezte dr. Lukács János hozzátéve: Csongád megye közbiztonsága és
belső rendje szakmai érvek alapján nagyon fontos az ország egésze
szempontjából, Hódmezővásárhely rendje pedig nagyon fontos a megye és
mindannyiunk számára.

Dr. Rádi Norbert a közgyűlésen
elmondta: dr. Dezső József egy ütőképes, hadra fogható, hatékony és elhivatott
kapitányságot hagyott maga után, ahol színvonalas szakmai munka folyik.

– A nyugállományba vonult
kapitány munkját igazolják a statisztikai adatok, és a lakosság véleménye is. Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város kedvező helyen áll a a bűnügyi statisztikákban, a jövőben ezt
meg kell őrízni és ha lehet még tovább javítani. A kapitányság vezetésében, mindennapjaiban, munkájában elengedhetetlennek tartom a személyes példamutatást, amit az állomány valamennyi tagjától elvárok. Megkövetelem továbbá a határozott,
jogszerű, szakszerű, de mindenekelőtt méltányos és arányos intézkedéseket. Fontosnak
tartom a nyilvánosság garanciáit, a lakosság folyamatos tájékoztatását, természetesen
mindaddig, amíg a bűnüldözés érdekét nem veszélyezteti. Szakmai szempontból,  bűnügyi
vonatkozásban a bíróság elé állítás jogi intézményét kiemelten fontosnak tartom,
különösképpen a gyorsított eljárást. Ilyen eljárásra került sor a
hódmezővásárhelyi tanárnő ellen elkövetett bűncselekmény kapcsán is. A gyorsított eljárás jó a
sértetteknek az igazságszolgáltatásban résztvevőknek és véleményem szerint a terheltnek,
a gyanusítottnak is – ismertette terveit dr. Rádi Norbert, hozzátéve: fontos feladatának
tekinti a közterületek és a közlekedés biztonságának fenntartását, valamint a
személy és vagyonvédelem biztosítását a bel- és a külterületen egyaránt.

A már megkezdett intézkedések
kapcsán elmondta: a közösségi rendőrség kialakítására megtett lépéseket
folytatni szeretné.

– A Biztonságos Vásárhely Program során kiépített hálózat, a körzeti
megbízottak jelentik a közösségi rendőrség alapját. Fontos, hogy ők a saját területükön,
városrészükön teljesítsenek szolgálatot, napi kapcsolatban legyenek a lakossággal
és tapasztalataikat, ismereteiket mind a bűnüldözés, mind a bűnmegelőzés során hasznosítani
tudják a közösség biztonságának fenntartása érdekében – összegezte az őrnagy.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közgyűlése támogatta az új kapitány terveit.

Megszakítás