Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendeletek

RENDELETEK EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2016. év rendeletei
2/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet A 2016. évi költségvetésről  
3/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet  A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról  
 7/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet  Az idegenforgalmi adóról  
8/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról  
9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról  
 12/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet A közterület használatáról és a közterület használati díjról  
 13/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet A városi címek és kitüntetések adományozásáról  
 20/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet  Az Önkormányzat 2015. év költségvetési gazdálkodásáról szóló  zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról  
23/2016. (V. 11.) önkormányzati rendelet  A temetőkről és a temetkezés rendjéről  
2015. év rendeletei
2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetéséről   
6/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet A települési támogatásról   
11/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról   
12/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet  A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról  
15/2015.(V.13.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2014. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról   
19/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelet A taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről   
 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet  A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról  
24/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet Vásár rendezéséről és piac tartásáról   
25/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet  Helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról  
 26/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet A helyi iparűzési adóról és a helyi adókkal kapcsolatos eljárási szabályokról  
31/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelet A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról  
2014. év rendeletei
1/2014.(02.12.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről   
2/2014.(02.12.) Kgy. rendelet  A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról  
6/2014.(02.12.) Kgy. rendelet A lakáscélú helyi támogatásról   
11/2014.(04.28.) Kgy. rendelet Az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról   
12/2014.(04.28.) Kgy. rendelet A nevelési, közművelődési, kulturális területen dolgozók illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésének szabályozásáról  
15/2014.(06.18.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott gyermekvállalást ösztönző ingatlanszerzési támogatás  
16/2014.(06.18.) Kgy. rendelet A vagyonkezelés szabályairól  
20/2014.(10.28.) Kgy. rendelet A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  
21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
277/2014. (XI.14.) Kgy. határozat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
2013. év rendeletei
1/2013.(02.05.) Kgy. rendelet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről  
2/2013.(02.05.) Kgy. rendelet A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról  


Megszakítás