Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendelőintézet fejlesztési koncepció

Napjainkban elfogadottá vált, mind szakmai, mind társadalmi körökben, hogy egy adott térség lakosságának egészségügyi ellátását, egyrészt a progresszív betegellátási szintjeihez igazodva kell megszervezni, és működtetni, másrészt gyógyító tevékenység mellett nagyobb hangsúlyt kell adni a betegség megelőzésére, prevencióra. A progresszív betegellátás lényege, hogy minden beteg a betegségének és betegsége kimenetele szempontjából a legmegfelelőbb helyen, megbetegedésének, állapotának megfelelő szintű és mérvű ellátásban kell részesíteni. Sajnálatos módon ennek a megvalósulását a napi gyakorlatban lényegesen befolyásolja az egészségügyi szolgáltatás finanszírozásának anomáliája. Mindezek ellenére, ahhoz hogy társadalmi szinten minél nagyobb egészség nyereséget tudjunk elérni, szükség van a betegellátás átszervezésére, azaz hosszútávon a költséges fekvőbeteg ellátásról át kell tenni a hangsúlyt a járóbeteg szakellátásra, illetve az alapellátásra és meg kell erősíteni a prevenciós aktivitást. Erre ösztönző változások várhatóak a finanszírozás területén is. Ehhez kell igazítani jövőben az optimális méretű kapacitást és az infrastruktúrát.

Az Erzsébet Kórház-rendelőintézet (EKR) adatai alapján az elmúl öt évben, a járóbeteg ellátás keretében ellátott betegek száma, lényegében változatlan kapacitások mellett folyamatosan növekedett (ld. 1 ábra). Ezzel párhuzamosan a fekvőbeteg ellátásban részesülő betegek számának növekedése kisebb ütemű. A 2005 év végére várható betegforgalom a 2000 évi adatokkal összehasonlítva, fekvőbetegek vonatkozásában 16,7%-os, járóbetegek esetében pedig 26,8%-os növekedést mutat. Mindez jó alapja lehet a további fejlesztéseknek.

Az EKH szervezésében működő és dinamikusan bővülő Irányított Betegellátási Rendszer (IBR) hasznos segítség lehet a Hódmezővásárhelyen és környékén élő lakosság egészségügyi ellátásának átszervezésében. Az IBR eddigi működése alatt értékes kapcsolatrendszer alakult ki az egészségügyi szolgáltatás szereplői között, továbbá az IBR alapvető törekvése a definitív ellátás érdekében a lakóhely közeli alap- és járóbeteg szakellátás erősítése, az indokolatlanul igénybe vett magasabb szintű ellátások számának csökkentése. Kiemelt prioritású az egészségmegőrzés, betegség megelőzés, szűrés és lehetőség szerint komplett diagnózisra törekvő és definitív ellátást nyújtó járóbeteg szakellátás ösztönzése. A rendelkezésre álló információs csatornák segítségével a kötelező egészségbiztosítás keretében elérhető szűrővizsgálatoknak hatékonysága javítható.

A Közgyűlés 216/2005. (04.07.) Kgy. számú határozatával elfogadott, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szakmai Koncepciójában foglaltaknak megfelelően kiemelt feladat az ún. „kórház előtti funkciók” megerősítése, elsősorban a járóbeteg-szakellátás fejlesztése.
Ennek érdekében az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet vezetésével, az egészségügyben érintett önkormányzati képviselőkkel és szakmai tanácsadókkal egyeztetve – tekintettel arra, hogy a jelenlegi szakrendelő épülete alkalmatlan a feladatra – a fejlesztések megvalósulása érdekében új épület kialakítása válik célszerűvé. Az előterjesztést előkészítő csoport elképzelése alapján a jelenlegi szak-, és alapellátáshoz tartozó feladatok ellátásának biztosítására, az Erzsébet Kórház Rendelőintézethez tartozó két új telephely kerülne kialakításra. A jövőben e két új szakrendelőben (Szakorvosi Rendelő, Egészség Centrum), továbbá a fekvőbeteg osztályokhoz integrált ambulanciákon történne a járóbeteg szakellátás biztosítása. Az új környezetben helyet kapna, az eddig a szakorvosi rendelő épületében működő alapellátás is.
A koncepció alapja, hogy az Erzsébet Kórház Rendelőintézet jelenlegi szakorvosi és nem szakorvosi, valamint gondozói óraszám kapacitás keretein belül, meghatározott szakmai érvrendszer szerint kerülnek elhelyezésre a különböző szakorvosi profilok. A későbbiek során, szakmai indokok, a lakosság morbiditási adatainak érzékelhető változása, vagy központi egészségpolitikai változások szempontjai szerint a kapacitások módosítása lehetséges. Ezzel egyben szeretnénk megoldani a jelenlegi szakrendelő területén működő alapellátási feladatok elhelyezését is (háziorvosi rendelők, fogorvosi rendelők, ügyelet, anya-, csecsemővédelem).

 

Teljes fejlesztési koncepció letölthető pdf formátumban:
Letölthető ppt prezentáció:
Megszakítás