Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendes Közgyűlés 2022 április 28-án Hódmezővásárhelyen

Meghívó

Dr. Márki-Zay Péter polgármesterHódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését

2022. április 28-án (csütörtökön) délelőtt 9.00 órára

hívja össze Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. sz. alatti Díszterembe.

Fő napirendek:

1./ Beszámoló a polgármester 2021. II. félévben átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezésre: Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottságnak.

2./ Beszámoló a 2022. I. negyedévben lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak.

3./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Belső Ellenőrzés vezetője
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak.

4./ Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrészi Önkormányzat beszámolója a 2021. évi munkájáról
Előadó: A részönkormányzat elnöke
Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak.

5./ Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Lakosságszolgálati Iroda vezetője
Véleményezésre: valamennyi bizottságnak.

6./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Intézményeinek 2021. évi tevékenységéről
Előadó: Kapcsolat Központ vezetője
Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak.

7./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezésre: Szociális és Egészségügyi Bizottságnak

8./ Beszámoló a helyi közétkeztetés tapasztalatairól
Előadó: közétkeztetési szolgáltatást ellátó társaság,
Véleményezésre: Pénzügyi-Gazdasági, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak

9./ Egyebek.

A teljes Meghívót megtekintheti az alábbi ikonra kattintva:

Megszakítás