Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendes közgyűlés február 8-án, pénteken

kozgy

2019. február 8-án, pénteken reggel 8.00 órakor rendes közgyűlés lesz.


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését 2019. február 8-án, pénteken reggel 8.00 órakor tartja.

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Polgármester

2.1 Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2018. év IV. negyedévi tevékenységéről
Előadó: Jegyző

3.1 / Napirend: A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2016. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Polgármester

4.1 / Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Kabinet Irodájának tevékenységéről
Előadó: Irodavezető

5.1 /Napirend: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Jogi Irodavezető

6.1 /Napirend: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről
Előadó: Kabinet Iroda vezetője

7.1 /Napirend: Egyebek

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 1/6. (Díszterem).

Megszakítás