Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendhagyó irodalomórát tartott az akadémikus vásárhelyen

A Magyar Tudományos Akadémia
Vallástudományi Komplex Bizottságának elnöke tartott rendhagyó irodalomórát Hódmezővásárhelyen,
a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban.

Ritoók Zsigmond még soha nem járt Hódmezővásárhelyen, de most nagyon örült,
hogy végre eljutott abba a gimnáziumba, ahol annyi híres ember tanított és
tanult. A Bolyai és Széchenyi-díjas akadémikus 15 éves kora óta az ókori görög
és római irodalom kutatásával foglalkozik, ezért nem véletlen, hogy Szophoklész
Antigoné című történetéről tartott előadást a vásárhelyi fiataloknak. Az volt a
szándéka, hogy olyan információkkal lássa el a hallgatóságot, amely nem része a
tankönyveknek és rávilágítson a könyv örök érvényű mondanivalójára.

– Éppen az ennek a jelentősége, hogy az emberek gondolkozzanak el azon, hogy
vajon józanul viselkednek-e , amikor úgy hiszik, hogy józanul viselkednek és vajon
igazi értékek után kapnak-e, amikor azt hiszik, hogy értékek után futnak –
összegzett Ritoók Zsigmond.

Az akadémikus szerint a világirodalom nagy alkotásait meg
lehet szerettetni a diákokkal. Hogy ez sikerül-e, az elsősorban az őket tanító
pedagógusokon múlik. A rendhagyó irodalom órára sok tanuló érkezett más intézményekből is.

Megszakítás