Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendkívüli közgyűlés december 17-én

kozgy

Rendkívülil közgyűlés december 17-én.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (Xí. 19.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülését 2018. december 17-én, hétfőn 12,00 órakor tartja.

 

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem).

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
2./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának 2018. évi módosításának elfogadása
3./ Közszolgáltatási szerződés megkötése menetrend szerinti helyi személyszállításra
4/ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntés

Indoklás: A napirendi pontok kapcsán a határidő sürgőssége teszi indokolttá a rendkívüli ülés összehívását.

Megszakítás