Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint

  • a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (jelenleg 41.325,- Ft) – ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. már törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos,
  • az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (jelenleg 38.475,- Ft) a fenti felsorolás alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket.

Illetékes ügyintéző:

Ügyintéző Telefonszám E-mail cím
Dobosné Horváth Éva (62) 530-186 dobosne@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 13/A Iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 – 17:00
Kedd 8:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 8:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neve PDF
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény formanyomtatvány  

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint

  • a gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (jelenleg 41.325,- Ft) – ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. már törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos,
  • az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át (jelenleg 38.475,- Ft) a fenti felsorolás alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott mértéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a kérelmező a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére jogosult, továbbá egyéb kedvezmények igénybevételére.

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az emelt összegű támogatás értékét 6.500,- Ft-ban, az alapösszegű támogatás értékét 6.000,- Ft-ban határozza meg.

Külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.
A kedvezmény igénybevételének időtartama a feltételek fennállásáig tart.

Megszakítás