Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Románia oktatási rendszerében is felhasználják a Hódmezővásárhelyi Modell eredményeit

Hódmezővásárhely Európában is elismert oktatási modelljét és a Klauzál
Gábor Általános Iskolában 2007 óta működő mentor-hallgatói programot tanulmányozták romániai iskolaigazgatók, mentorok és az oktatási tárca szakértői egy tanulmányút keretében. A
Roma Oktatási Alap támogatásával megvalósult program célja, hogy a deszegregáció területén élért hódmezővásárhelyi eredmények és tapasztalatok részét képezzék egy
Romániában induló integrációs programnak.

A Roma Oktatási Alap 2007 óta
támogatja a Hódmezővásárhelyen megvalósuló diák-mentor programot, amelybe bekapcsolódott
évekkel ezelőtt a kistérségi fenntartású Klauzál Gábor Általános Iskola is. A sikeresen
működő programot most Romániából érkező iskolaigazgatók, mentorok, és az
oktatási tárca szakemberei tanulmányozták.

– Egy nagyon egyedi formáját
látjuk a mentorálásnak itt Hódmezővásárhelyen, mivel tanár szakos hallgatók
azok, akik a gyerekeket mentorálják és foglalkoznak velük – mondta Földesi Éva,
a Roma Oktatási Alap projektmenedzsere.

A Roma Oktatási Alapnak nemcsak
Budapesten van irodája, hanem Romániában, Bukarestben is.

– Romániában a strukturális
alapok támogatásával országos szintű tanoda-programot akarnak indítani, a
Hódmezővásárhelyen működő mentor-hallgató rendszer és a városi szintű
integráció tapasztalatainak felhasználásával. Akik a tanulmányúton részt
vettek, azok mind ennek a programnak a résztvevői – tudtuk meg Adina Ursulear
logisztikai koordinátortól.

A Klauzál Gábor Általános Iskola
bemutató óráin új oktatási módszereket láthattak a vendégek, ezt követően
szakmai megbeszéléssel folytatódott a program.

– A bemutató órák után arról fogunk
beszámolni, hogy milyen eredményeket értünk el az esélyegyenlőség terén az
integrált nevelés kialakításával akár egyénileg, akár a közösség szempontjából
hogyan változott meg az oktatás 2007 óta Hódmezővásárhelyen – mondta Patócs
Anikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője.

A
módszerek tekintetében újdonságnak számít a kooperatív technika, amely az
együttműködési képesség megteremtését szolgálja, illetve a mentor-hallgatók
részvétele, akik közvetlenül segítik a szaktanár munkáját a tanórán való
jelenlétükkel. Az informatikai eszközök, az interaktív tábla vagy a tanulói
laptop program az információgyűjtést és feldolgozást segítik az integráció
során.

Megszakítás