Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Rövidesen zárul a Hódtó-Kistisza-főcsatorna rekonstrukciója

Befejezéséhez közeledik
a Hódtó-Kistisza-főcsatorna rekonstrukciója. A 
396 millió 704 ezer forint összköltségű beruházás munkálatai két
szakaszon zajlottak.

Hódmezővásárhely Önkormányzata
2010 áprilisában nyert állami támogatást a Hódtó-Kistisza-főcsatorna
belterületi szakaszának rekonstrukciójára. A Hódtói szivattyúteleptől az Ady
Endre útig húzódó nyomvonalon a csatornaszakaszt 694 méter hosszan
lefedték, a munkálatok során eddig ikerelemeket helyeztek el a mederben,
elvégezték a csapadékvíz-bekötésekhez kapcsolódóan a tisztítóaknák építését és
elhelyezték a ráccsal ellátott kitorkolló fejet. A munkálatok jelenleg az Ady
Endre utcánál folynak.

– Jelenleg a kivitelező a
strandfürdőnél elhelyezendő komplex tisztítóaknákat készíti. Ez a munka utolsó
előtti fázisa, ezt követi majd az úthelyreállítás – mondta Cseuz László, a
Városfejlesztési Iroda munkatársa.

Az Ady Endre út és a Pető Ferenc
utca között továbbra is megmaradó zárt csatornaszakaszon javítási munkákat
végeztek: a gyökérbenövéseket eltávolították, a kiiszapolás és az illesztések
helyreállítása megtörtént. A beruházás munkálatainak befejezése november 30-ára
várható.

Megszakítás