Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Saját hibájából nem jut támogatáshoz a Cigány Kisebbségi Önkormányzat?

A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének a
közgyűlésen elhangzott állításával szemben nem a város önkormányzatán múlik,
hogy nem született még meg köztük az együttműködési megállapodás. A törvényi
előírásoknak megfelelő tartalommal a szerződést a város elkészítette, a romák viszont
a nem írták alá.

Ajtai Éva, a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a
legutóbbi közgyűlésen azt állította, azért nem kötötték meg ezidáig a várossal
az együttműködési szerződést, mert senki nem kívánt velük az önkormányzat
részéről egyeztetni. Ambrus Norbert, a jogi iroda vezetője ennek kapcsán
elmondta: a szerződést mindhárom kisebbségi önkormányzatnak, tehát a románnak,
a németnek és a cigánynak is elküldték, de azt a romák nem voltak hajlandók
aláírni.

– Azt, hogy mit tartalmaz ez a megállapodás a vonatkozó
jogszabályok és rendeletek alapján kell az önkormányzatoknak megalkotniuk. Mind
a három kisebbségi önkormányzat tekintetében ugyanazt a szöveget fogalmaztuk
meg és ezt a cigány önkormányzaton kívül a román és a német kisebbség aláírta –
mondta dr. Ambrus Norbert, a Jogi Iroda vezetője.

Mivel a román és a német kisebbségi önkormányzat már aláírta
a megállapodást a várossal, ezért megkaphatják a nekik járó állami támogatást.
Szerződés hiányában azonban a romáknak semmilyen kifizetést nem tud teljesíteni
a város.

Ajtai Évának, a CKÖ helyi vezetőjének egy másik ügy kapcsán
is vitája van a várossal: még a Hódmezővásárhelyi Romák Egyesületének elnökeként
kapott 2008-ban kétmillió forintot gyermeküdültetésre, azonban a pénz több mint
egynegyedével, azaz több mint félmillió forinttal a mai napig nem tud
elszámolni. Ezért ellene jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban, a
következő tárgyalásra május 18-án kerül sor.

Megszakítás