Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

SIKERESEN ZÁRULTAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI LAKOSSÁGI FÓRUMOK

Az Egészséges Vásárhely Program
(EVP) és az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet (EKRI) közös szervezésében 2009
március-áprilisában 11 lakossági egészségügyi fórumot szerveztek, melyeken a
résztvevők naprakész tájékoztatást kaptak az EVP eddigi eredményeiről és
2009-es terveiről, valamint a kórház egészségmegőrzésben és a betegségek
kezelésében betöltött szerepéről. A fórumokon állandó vendég volt dr. Kallai
Árpád, az Erzsébet kórház főigazgatója és dr. Csányi Péter, az EVP
programigazgatója és több alkalommal részt vett dr. Havasi Katalin
gyermekorvos, főorvos, az Önkormányzat egészségügyi tanácsnoka.

A
lakossági fórumokra 2009. március 17. és április 29. között összesen 11
alkalommal került sor. A tájékoztatókon részt vett a városrész illetékes
önkormányzati képviselője, a kórház főigazgatója, az EVP programigazgatója,
egyes rendezvényeken az önkormányzat egészségügyi tanácsnoka, emellett a
fórumokon a kórház-rendelőintézet egy-egy szakorvosa tájékoztatást nyújtott a
közérdeklődésre számot tartó legfontosabb témákban. Így az érdeklődők
tájékoztatást kaphattak egy-egy betegségcsoport veszélyeiről és azok
gyógyításáról, megismerhették az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet egy-egy
osztályát illetve szakrendelését, valamint választ kaphattak az egészségügyi
ellátórendszerrel és saját egészségükkel kapcsolatos kérdéseikre is.

Az
interaktív egészségügyi lakossági fórumokon a résztvevők főként a vásárhelyi
egészségügyi szolgáltatásokkal, az Erzsébet Kórház- Rendelőintézet munkájával
és az EVP-vel kapcsolatosan fogalmazták meg kérdéseiket, melyekre az előadók
részletes választ adtak.

Az
érdeklődők az esetek jelentős részében saját egészségi állapotukkal vagy
betegségükkel kapcsolatos kérdéseket tettek fel, melyekre meghívott szakorvosok
válaszoltak. Emellett az Erzsébet kórház főigazgatója és munkatársai a
fórumokon felmerülő speciális, személyre szabott ellátási és hozzáférési
igényeket is megvizsgálták.

A
fórum lakossági résztvevői számos alkalommal fogalmazták meg kifogásaikat azzal
kapcsolatban, hogy a kormány egészségpolitikájának 2007-es kényszerű
átalakításai következtében bizonyos ellátások (pl.: traumatológia, sürgősségi
betegellátás) csak Szegeden elérhetőek, ami sérti az ellátásokhoz való egyenlő
hozzáférés elvét. A résztvevők részletes tájékoztatást kaptak az átalakítások
után előállt állapotokról, valamint a megvalósult egészségügyi fejlesztésekről
és a kórház-rendelőintézet betegellátás javítását célzó terveiről.

A
lakosok a várólistákkal és várakozási idővel összefüggésben részletes
tájékoztatást kaptak a beszűkült ellátási kapacitásokról, valamint az orvosok
és szakdolgozók megromlott munkakörülményeiről, ugyanakkor az egészségügyi
szakemberek az egynapos sebészeti osztály és a krónikus belgyógyászati osztály
megnyitásával kapcsolatosan felvázolták a jövőbeni terveket és kitörési
pontokat.

Mindezeken
túl a fórumokon felvetődött a 65 éves kor fölötti szűrések, valamint a
dohányzás megelőzésének kérdése is a fiatalok körében.

A
fórumokon bemutatott egészségügyi témák kiválasztásában különösen nagy
segítséget jelentett a nemrég elvégzett HÓDEF 2008 reprezentatív lakossági
egészségfelmérés, amely pontos képet adott a hódmezővásárhelyiek egészségügyi
állapotáról, valamint azokról a betegségcsoportokról, amelyek kiemelkedő
veszélyforrást jelentenek a lakosságra. A programszervezők célja az volt, hogy
mind az egészségfelméréssel, mind pedig a rendszeres lakossági konzultációkkal
minél jobban megismerjék a helyiek egészségügyi igényeit, és mind az Egészséges
Vásárhely Programot, mind a vásárhelyen működő egészségügyi ellátórendszert a
lakossági igényekhez igazíthassák.

A
2009-es év mind az EVP, mind az EKRI számára számos kihívást, de egyben
lehetőségeket is tartogat: az önkormányzat és a vásárhelyi Erzsébet kórház a
kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is igyekszik fenntartani a
betegellátás színvonalát, valamint továbbra is kiemelt figyelmet fordít a
lakossági kapcsolatok erősítésére, illetve az ellátások lakossági igényekhez
való igazítására. Idén az EVP továbbfejlesztésére is sor kerül; az önkormányzat
program iránti elkötelezettségét jelzi, hogy az EVP számára a gazdasági
nehézségek ellenére is mintegy 100 millió forintos támogatást ítéltek meg,
emellett pedig pályázati- és szponzortámogatásokkal további források bevonására
nyílhat lehetőség.

A
rendezvényeken az EVP vezető képviselői arra kérték a hallgatóságot, hogy
segítsék a program megvalósítását azzal, hogy tájékoztatják családtagjaikat,
szomszédságukat az EVP-ről, és kérik aktív bekapcsolódásukat, illetve
megosztják javaslataikat az EVP munkatársaival. A lakosság érdeklődését jelzi,
hogy Szikáncsról is érkezett kérés a fórum megtartására, ami sikeresen meg is
valósult.

Bízunk
benne, hogy a 11 egészségügyi lakossági fórum segített abban, hogy a vásárhelyiek
jobban megismerjék az EVP-t, az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkáját és
vezető szakemberektől naprakészen tájékozódhassanak saját egészségükkel illetve
egyes betegségekkel és azok ellátásával kapcsolatos kérdésekről.

Az alábbi helyen
és időben került sor egészségügyi lakossági fórumra:

Március 17. (kedd),
17.00 óra: Belváros, Belvárosi Olvasókör

Március 18.
(szerda), 17.00 óra: Tarján, Tarjáni Olvasókör

Március 25.
(szerda), 17.00 óra: Kertváros, Kertvárosi Olvasókör

Március 26.
(csütörtök), 17.00 óra: Tabán, Kossuth Olvasókör

Április 1.
(szerda), 17.00 óra: Csúcs, Csúcsi Olvasókör

Április 8.
(szerda), 17.00 óra: Susán, Szabadság Olvasókör

Április 9.
(csütörtök), 17.00 óra: Újváros, Visszhang utcai Olvasókör

Április 16.
(csütörtök), 17.00 óra: Szabadság tér, Szent István Ált. Isk.

Április 22.
(szerda), 17.00 óra: Hódtó, Hódtói Sport-és Szabadidőcentrum

Április 23.
(csütörtök), 17.00 óra: Mátyás utcai Olvasókör

Április 29.
(szerda), 17.00 óra: Szikáncsi Olvasókör

Az érdeklődők az
alábbi kiemelt témákban hallgathattak meg előadásokat:

Március 17,
Belváros: A dohányzásról való leszokás elősegítése.

Dr. Marosi Erzsébet
belgyógyász adjunktus.

Március 18, Tarján:
A nőgyógyászati rákszűrés hatékonyságának fokozása.

Dr. Mészáros Sándor
szülész-nőgyógyász főorvos.

Március 25,
Kertváros: Gyomor-bélrendszeri daganatok.

Dr. Pepó Judit
onkológus osztályvezető főorvos.

Március 26, Tabán:
A leggyakrabban előforduló pszichiátriai kórképek – depresszió, szorongás.

Dr. Soós Nóra
pszichiáter főorvos.

Április 1, Csúcs:
Az agyi érbetegségek elsődleges és másodlagos megelőzése.

Dr. Mayer Péter
neurológus osztályvezető főorvos.

Április 8, Susán:
Az Erzsébet Kórház Intenzív Osztályának bemutatása.

Dr. Gál Edit
intenzív terápiás osztályvezető főorvos.

Április 9, Újváros:
Érbetegségek sebészi kezelésének lehetőségei az Erzsébet
Kórház-Rendelőintézetben.

Dr. Veszprémi
László érsebész főorvos

Április 16,
Szabadság tér: A diabetes szemészeti szövődményei.

Dr. Horóczi Zoltán
szemész vezető főorvos

Április 22, Hódtó:
Vesebetegségek. A vesebetegek gondozása.

Dr. Szabó Júlia
nephrológus főorvos.

Április 23, Mátyás
utcai olvasókör: Osteoporosis – csontritkulás.

Dr. Sonkodi Gábor
reumatológus osztályvezető főorvos.

Április 29,
Szikáncs: Geriátria általános vonatkozásai. Rehabilitáció szükségessége.

Dr. Móza Edit
adjunktus

Megszakítás