Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Sportolók díjazására tehetnek javaslatokat iskolaigazgatók és sportegyesületek vezetői

Teenage girls' hands are holding trophies, congratulations on success.Conception of victory in the competition.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is díjazza városunk kiemelkedő eredményeket elért sportolóit. Ennek apropóján tisztelettel várjuk sportegyesületek és iskolák jelöléseit.

A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet értelmében az alábbi kategóriákban tehetnek javaslatokat:

25. § (1) A Közgyűlés „Jó tanuló, jó sportoló” díjat adományozhat a város sportéletében kiemelkedő eredményt elérő, kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező általános vagy középiskolai tanuló részére, aki hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik vagy hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben igazolt sportoló, továbbá a díj odaítélését megelőző tanév végén, vagy a tárgyévi tanév félévének végén általános iskolában legalább jeles (4,5) középiskolában legalább jó (4,0) átlagú tanulmányi eredményt ért el, és területi, országos vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepelt.

(2)19 A díjazottakra javaslatot a tanuló oktatási intézményének igazgatója vagy a sportegyesület vezetője tehet. A javaslattételre jogosult minden kategóriában kettő díjazottra tehet javaslatot. A javaslaton fel kell tüntetni a díjra javasolt tanuló elért sporteredményeit, valamint előző tanév végi vagy a tárgyév félévi tanulmányi eredményeit is.

(3) A díj 3 kategóriában: alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás (ezeken belül fiú és lány kategóriában) osztható ki.

(4) Mindegyik kategóriában 6-6 tanuló részesülhet a díjban.

26. § (1) A Közgyűlés „Az év sportolója” díjat olyan személyeknek adományozhat, akik hódmezővásárhelyi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, bármely hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben igazolt sportolóként működnek közre, és területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.

(2) A díj 3 kategóriában: „az év sportolója”, „az év szenior sportolója”, „az év utánpótlás-korú (18 év alatti) sportolója” (ezeken belül női/leány és férfi/fiú kategóriában) osztható ki.

(3) Mindegyik kategóriában 3-3 díj adható ki.

27. § (1) A Közgyűlés „Az év csapata” díjat adományozhat hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesület olyan csapatának, akik területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően szerepeltek.

(2) Évente egy férfi és egy női csapat részesülhet elismerésben.

28. § (1) A Közgyűlés „Az év testnevelője” díjat adományozhat bármely hódmezővásárhelyi oktatási intézményben kiemelkedő tevékenységet végző testnevelő tanárként foglalkoztatott személynek.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

(3) A díjazottra az érintett oktatási intézmény igazgatója tehet javaslatot.

29. § (1) A Közgyűlés „Az év edzője” díjat adományozhat azon hódmezővásárhelyi székhelyű sportegyesületben edzőként tevékenykedő személyeknek, akik tevékenységük során kiemelkedő eredményeket értek el.

(2) Évente legfeljebb 1 díj adományozható.

30. § (1) A 25.- 29. §-ban foglalt díjazottakra javaslatot minden év január 31. napjáig lehet tenni.

(2) A beérkezett javaslatok elbírálása után a díjazottak személyére, illetve az „Akikre büszkék vagyunk” táblán történő feltüntetésre az Oktatási-, Kulturális-, Sport és Nemzetiségi Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlés részére.

Kérjük az oktatási intézmények igazgatóit és a sportegyesületek vezetőit, hogy javaslataikat az alábbi linken található űrlap segítségével nyújtsák be 2024.01.31. napjáig:

https://forms.gle/XQYsiyn2R5r1sTAFA

Megszakítás