Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Tájékoztatás szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez.

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE

Szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható. Az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szálláshely és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása, mint tevékenység bejelentését a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző felé kell megtenni.

Jogosultak köre

Szálláshely-szolgáltatást folytatni kívánó Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

Mit kell tennie

A folytatni kívánt tevékenységhez szükséges nyomtatványt és mellékleteit a hivatal részére elektronikus úton szükséges megküldeni, kivéve: magánszemélyek választhatják a papír alapú ügyintézést is.

Benyújtandó dokumentumok

 1. Kérelem nyomtatvány
 2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 3. Haszonélvezet esetén – ha nem a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot.
 4. Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a valamennyi tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot,
 5. A szálláshely helyszínrajzát.
 6. A szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

Fizetési kötelezettség

A tevékenység végzése 2021. január 01. napjától illetékmentes!

Eljáró szerv

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

A tevékenység végzésének nyilvántartásba vétele iránti eljárásban a döntés közlésétől számított 15 napon belül a jegyzőnél előterjesztendő, a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5.000,- Ft.

Egyéb információk

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a vendégforgalomról.

Kapcsolódó nyomtatványok

 • ASP-IPAR 002 Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése
 • ASP-IPAR 001 Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adatszolgáltatása
 • ASP-IPAR 003 Szálláshely-szolgáltatás megszűnésének bejelentése

Vonatkozó jogszabályok

 • szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
 • általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
Megszakítás