Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Cégek vezetőiről szavaztak a képviselők

lol

 

Vásárhely közgyűlése 2019 október 23-i ülésén, egyéb napirendi pontok mellett önkormányzati cégek vezetőinek a személyéről döntött.

 

A HMSZ NZrt. vezető tisztségviselőit: Gyömrő-Molnár Imre igazgatósági elnököt, dr. Soós Gábor és dr. Markó Csaba igazgatósági tagokat azonnali hatállyal visszahívta tisztségükből.
Az igazgatósági tagok: Kis János, Reith Imre és Sebők-Papp Imre lettek.

A közgyűlés azonnali hatállyal visszahívta tisztségükből a felügyelőbizottság tagjait: Gaizerné dr. Havasi Katalint és dr. Kis András Krisztiánt.
A felügyelőbizottság tagjai: Mihucz Tibor, Bárány Béláné és Mucsi Tamás lettek.

 

Visszahívták tisztségükből – ugyancsak azonnali hatállyal – a HVSZ Zrt. igazgatósági tagjait: Rapcsák Andrást, Magyar Józsefet és Varga Ferencet.
A cég igazgatósági tanácsának tagjai: Kalotai Balázs, Szabó János és Sebők-Papp Imre lettek.
A felügyelőbizottságot: Gyömrő-Molnár Imre, Dr. Kis András, Egyed Béla, Mucsi Tamás és Bárány Béláné alkotja. Burzon Máriát, Földházi Zoltánt és dr. Soós Gábort visszahívták tisztségükből.

 

A HÓDFÓ NKft. ügyvezetője Magyar József helyett: Börcsök Györgyi lett.
A kft. felügyelőbizottságát: Tóth Sándorné, Földesi Lászlóné és Varga András helyett: Chappon Adrienne, Bárány Béláné és Gulicska Irén alkotja.

 

A közgyűlés javasolja a Hód-Fürdő Kft. taggyűlésének, hogy dr. Soós Gábor, Horváth Zoltán és dr. Markó Csaba felügyelőbizottsági tagokat azonnali hatállyal hívja vissza és helyükre: dr. Hamvas Ödön, Sebők-Papp Imre és Bárány Béláné kerüljön.

Megszakítás