Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szelektív hulladékgyűjtés

szelektiv

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata ismételten beindította a közterületi szelektív hulladékgazdálkodást Hódmezővásárhely belterületén. 

 

Ennek keretében mindösszesen 5 hulladéksziget került kihelyezésre. A lakosságnak mindegyik szigeten van lehetősége elhelyezni papír- kartonhulladékot, PET és egyéb műanyagot, illetve öblös üveget. Mindhárom anyagáramot külön gyűjtőedényzetbe kell gyűjteni. Sárga edényzetbe műanyagot, kék edényzetbe papírt, zöld edényzetbe pedig üveget lehet elhelyezni.

A jelenlegi gyűjtési helyszínek a következők:

1. Hóvirág u. az iskola előtt

2. Liszt Ferenc utcában a Faház mögött

3. Lehel u. közepe

4. Szegfű utca elején

5. Dr. Banner J. u. közepe.

 

Egy helyszín kivételével valamennyi helyszín kamerázott területnek minősül! A szolgáltató fenntartja a működtetéshez kapcsolódóan a változtatás jogát. Kérjük, hogy a szelektív hulladékot mindenki a szabály szerint helyezze el, és tartózkodjon kommunális vagy egyéb illegális hulladék szigetre történő kihelyezésétől.

A szolgáltató tájékoztatása alapján további szigetek nyitására azon esetben van lehetőség, amennyiben a jelenlegi szigetek rendeltetésszerűen vannak használva. A szolgáltató biztosítja a szigetekről a szelektív hulladék kommunálistól való külön gyűjtését.

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést írt alá 2017. júliusában, mely alapján megvalósulhat a KEHOP-3.2.1-15-2017-00011 azonosítási számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelési rendszerre” című projekt nettó 1.118.288.116 Ft összértékben. A projekt saját forrásköltsége 10,09%.

Hódmezővásárhely Városa kezdeményezte a Nemzeti és Fejlesztési Minisztériumnál a projekttartalom módosítását, mely várhatóan elfogadásra is kerül. A módosítás eredményeként a projekten belül átcsoportosításra kerül mindösszesen 340.748.580 Ft. A projektmódosítás kapcsán többek között hulladékudvart létesítenénk a szentesi úton található volt állatvásártér mögötti területen. Önkormányzatunk célja teljeskörű hulladékudvar létesítése az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak megfelelően, a 246/2014. (IX.29.) Kormány rendelet 1. számú melléklete szerint. Azaz lehetőség lesz többek között a gumiabroncsok, festékek és egyéb vegyszerek, akkumulátorok, elektronikus hulladékok, építési törmelék elhelyezésére.

 

Köszönjük a lakosság szíves együttműködését!

Megszakítás