Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szeptember 15 – adóhatáridő

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat,
hogy a 2010. II. félévi helyi adók, a Gépjárműadó, valamint az Építményadó utolsó
részletének befizetési határideje 2010. szeptember 15.

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat,
hogy a 2010. II. félévi helyi adók, a Gépjárműadó, valamint az Építményadó utolsó
részletének befizetési határideje 2010. szeptember 15.

Kérem, a fizetési határidő pontos
betartását.

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét,
hogy késedelmes befizetés esetén – a hatályos jogszabályok alapján – késedelmi kamatot
kell előírnunk.

Amennyiben bárkinek a helyi
adózással kapcsolatban kérdése merül fel, munkatársaimmal állunk szíves
rendelkezésükre a földszint 14-es és 15-ös irodákban.

Tel.: 530-131, 530-106, 530-156

www.hodmezovasarhely.hu

Hódmezővásárhely, 2010. szeptember
06.

Dr. Korsós Ágnes

Az I. fokú adóhatóság
vezetője

Megszakítás