Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szeremlei Sámuel-emlékek

Szeremlei Sámuel-emlékek

Szobrának elkészítése 30 évet váratott magára, hiszen a város törvényhatósága már 1937-ben szükségesnek tartotta felállítását, amikor utcát neveztek el róla. A Bethlen Gimnázium előtti parkban 1968-ban avatták a mészkőből készült mellszobrát, Stremeny Géza alkotását. A gimnázium pantheonjában Oláh Éva gipszdomborműve őrzi emlékét (1967). A Kincses temetőben lévő családi sírboltban nyugszik. Születésének 150. évfordulóján az Újtemplom falán emléktáblát, a Szeremlei utca elején Návai Sándor domborművét helyezték el.
(Szeremlei Sámuel (1837-1924) történetíró, református lelkész. 1871-ben telepedett le a városban és itt élt haláláig. 1900 és 1913 között öt kötetben megírta a város történetét 1848-ig. Országos viszonylatban is kiemelkedőt alkotott. Történetírói tevékenységéért a Magyar Tudományos Akadémia 1908-ban levelező tagjává választotta. 1917-ben a debreceni egyetem díszdoktorrá avatta.)

Megszakítás