Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szervezeti felépítés

Polgármesteri Hivatal

Az 1990. szeptember 30-án hatályba lépett Önkormányzati törvény értelmében a megszűnő tanács és szervei jogutóda, a választással létrejött önkormányzat, amely egységes hivatalt hoz létre Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.

Az egységes Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési intézmény önálló jogi személy, egységességét a munkamegosztás tagolhatja, a munkamegosztással kialakuló egységek azonban nem rendelkeznek jogi önállósággal.

A Polgármesteri Hivatal kettős feladatkört tölt be. Mint a képviselő-testület hivatala gondoskodik a testületi ülések előkészítéséről, a hozott döntések végrehajtásáról, az ezekkel kapcsolatos valamennyi feladat ellátásáról, a képviselő-testület és a polgármester feladat és hatáskörébe utalt ügyek döntésre előkészítéséről. E mellett ellátja a jegyzői feladat és hatáskörbe utalt valamennyi – a megyei jogú városi státusból adódó – tevékenységet és bizonyos területek vonatkozásában többletfeladatokat. Például, az okmányok-, az építési hatósági ügyek-, a gyámhatóság és gyámhivatal tekin-tetében körzetközponti feladatokat, stb.

A Hivatal több szervezeti átalakulás eredményeként, jelenleg az alábbi munkamegosztás szerinti tagolódás alapján látja el feladatait.
A szervezeti ábrát követően az egyes területek elérhetősége, és az ott foglalkoztatottak bemutatkozása található.

Szervezeti egységek

Vezetők és elérhetőségük
PolgármesterDr. Márki-Zay Péter polgármester
Tel: 62/530-117
E-mail: titkarsag@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 9.
Alpolgármesterek Gyöngyösi Ferenc alpolgármester
Tel: 62/530-100/180
E-mail: gyongyosi.ferenc@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 5.

Dr. Berényi Károly alpolgármester
Tel: 62/530-100/260
E-mail: berenyi.karoly@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 11.

JegyzőAngyal Zsolt jegyző
Tel: 62/530-237
E-mail: angyal.zsolt@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 15.
Belső EllenőrzésJuhász Róbert belső ellenőrzési vezető
Tel.: 62/530-100/413
E-mail: juhasz.robert@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 19.
Városi FőépítészSebestyén Tibor főépítész
Tel: 62/530-129
E-mail: sebestyen.tibor@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 16.
Jogi Irodadr. Petrovics György irodavezető
Tel: 62/530-218
E-mail: petrovics.gyorgy@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 17.
Közgazdasági IrodaKurucz Roland irodavezető
Tel: 62/530-100/217
E-mail: kurucz.roland@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 29.
Lakosságszolgálati Irodadr. Laczkó Judit irodavezető

Tel: 62/530-133

E-mail: szabonelj@hodmezovasarhely.hu

Iroda: Földszint 19.

Városfejlesztési és Városüzemeltetési IrodaBarák Anita irodavezető
Tel: 62/530-100/220
E-mail: barak.anita@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 1.
Polgármesteri KabinetKis János Tibor kabinetvezető
Tel: 62/530-100/236
E-mail: kis.janos@hodmezovasarhely.hu
Iroda: Emelet 9.

Csoportvezetők

Jegyzői Iroda
Belső Ellenőrzés
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 19; em. 20., tel.:+36-62/530-100/413;  tel: 62/530-104Vezető: Juhász Róbert csoportvezető
Email: juhasz.robert@hodmezovasarhely.hu
Jogi Iroda
Jogi Csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 23., tel.:+36-62/530-155Vezető: Májerné dr. Pártos Katalin csoportvezető
Email: partos.katalin@hodmezovasarhely.hu
Beszerzési Csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 22., tel.:+36-62/530-167Vezető: Dr. Prajda Éva csoportvezető
Email:prajda.eva@hodmezovasarhely.hu
Személyzeti Csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 25/A., tel.:+36-62/530-114Vezető: Nagyné dr. Tari Ibolya csoportvezető
Email:nagynet@hodmezovasarhely.hu
Jogtanácsosi Csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 18. tel.: +36-62/530-193Vezető: –
Email: –
Iktató6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 11.,
tel.: +36-62/530-113
Vezető: –
Email: –
Közgazdasági Iroda  
Számviteli csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 33., tel.:+36-62/530-147Vezető: –
Email: –
Pénzügyi csoport6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., em. 30., tel.:+36-62/530-101Vezető: Horváth Anikó csoportvezető
Email:horvatha@hodmezovasarhely.hu
Adócsoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 14, tel.:+36-62/530-156Vezető: dr. Kis-Molnár Krisztina csoportvezető
Email:kmolnar.krisztina@hodmezovasarhely.hu
Intézményi csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 24, Em. 28-30-33, tel.:+36-62/530-153Vezető: Szabóné Nyéki Katalin csoportvezető
Email:nyeki.katalin@hodmezovasarhely.hu
Lakosságszolgálati Iroda    
Közterület-felügyelet csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz, 15., tel.:+36-62/530-100/213Vezető: Szilágyi Zsolt csoportvezető
Email:szilagyizs@hodmezovasarhely.hu
Hatósági és Ügyfélszolgálati csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 13/A; fsz. 19; fsz.24; fsz.25; fsz 26;fsz. 29.. tel.:+36-62/530-133;Vezető: Dr. Laczkó Judit irodavezető
Email:szabonelj@hodmezovasarhely.hu
iroda:Földszint 19.
Népjóléti csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 27. tel.:+36-62/530-186;Vezető: Dobosné Horváth Éva csoportvezető
Email:dobosne@hodmezovasarhely.hu
Müködtetést támogató csoport6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., fsz. 20. tel.:+36-62/530-100 (200-as mellék);Vezető: Dr. Laczkó Judit irodavezető
Email:szabonelj@hodmezovasarhely.hu
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda 
Városfejlesztési és Építészeti csoport6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., em. 14.., tel.:+36-62/530-100/255;Vezető: Farkas János csoportvezető
Email:farkasj@hodmezovasarhely.hu
Városüzemeltetési csoport6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., fsz. 22., tel.:+36-62/530-100/287;Vezető: Farkas Andrea csoportvezető
Email:kelemenz@hodmezovasarhely.hu
Polgármesteri Kabinet
Titkárság6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 9., tel.:+36-62/530-100/236Vezető: Kis János Tibor csoportvezető
Email:kis.janos@hodmezovasarhely.hu
Jegyzői Titkárság6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 15., tel.:+36-62/530-146Email: jegyzo@hodmezovasarhely.hu
Tanácsadók6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., em. 9..+36 62/530-100/236,Vezető: Kis János Tibor csoportvezető
Email:kis.janos@hodmezovasarhely.hu
Tourinform Iroda6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 34., tel.: +36-30-817-1537Vezető: Kis János Tibor csoportvezető
Email:kis.janos@hodmezovasarhely.hu
Informatikai csoport6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1., fsz. 10., tel.: +36-62/530-115Vezető: Kis János Tibor csoportvezető
Email:kis.janos@hodmezovasarhely.hu

A Hivatali dolgozók elérhetőségei a Telefonkönyvben találja meg.

TISZTSÉGVISELŐK


Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere

Dr. Márki-Zay Péter

Telefon: +36-62-530-117
E-mail: polgarmester@hodmezovasarhely.hu

A polgármester feladatát és hatáskörét az Ötv., Mötv., más törvények és egyéb jogszabályok – ideértve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek egységes szerkezetben foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét – határozza meg.

A polgármester képviseli a Közgyűlést, előterjeszti a Közgyűlés munkatervét, összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit, beszámol az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, gondoskodik az interpellációk nyilvántartásba vételéről, figyelemmel kíséri megválaszolásukat, segíti a képviselők munkáját. Aláírja a Közgyűlés rendeleteit, valamint a Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvet, ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.

A polgármester intézkedik a Közgyűlés bizottságainak jelzése alapján, ha a Közös Hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérés az önkormányzati érdekek sérelmét eredményezi, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli. Indítványozhatja a Közgyűlésnek a bizottságaira átruházott hatáskörök visszavonását, ha megállapítja, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó ügyben 30 napon belül érdemben nem intézkedett.

Igénye szerint betölti – a 2011. évi CXCIX. törvényben és az SzMSz-ben szabályozott módon – a tanácsadói munkaköröket, és az erre alkalmazott dolgozókat a Közös Hivatalban foglalkoztatja.

A Közös Hivatal működésével kapcsolatos fontosabb feladatai:

 • egyetértési jogot gyakorol a Közös Hivatal köztisztviselői kinevezése, vezetői megbízása, felmentése, vezetői megbízás visszavonása, jutalmazása tekintetében,
 • figyelemmel kíséri a város közoktatási koncepciójában foglaltak realizálását,
 • az alpolgármesterek útján ellátja az egyes szervezeti egységek általános irányítását,
 • szükség szerint értekezletet tart az érintett szervezeti egységvezetők részvételével,
 • szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal a Közös Hivatal dolgozói részére munkaértekezletet tart, értékeli a hivatal munkáját, ismerteti az adott időszakban tárgyalt fontosabb ügyeket, a hozott döntéseket, az időszerű feladatokat,beszámoltatja a jegyzőt,
 • felügyeli az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, a reprezentációs keret felhasználását,
 • tulajdonosi képviseletet lát el felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdoni résszel rendelkező társaságoknál,
 • rendszeres kapcsolatot tart az Önkormányzat számlavezető bankjával, közreműködik a szabad pénzeszközök lehető legnagyobb hozamra történő elhelyezésében,
 • koordinálja az Önkormányzat lakáspolitikai koncepciójának kidolgozását, felügyeli annak végrehajtását.

A Közös Hivatal létrehozására kötött megállapodásban foglaltak szerint illetik jogkörök Mártély Község polgármesterét a Közös Hivatal működése tekintetében.


Alpolgármesterek


Gyöngyösi Ferenc

Feladatkörei: Szociális, kulturális, oktatási-nevelési, ifjúsági, nemzetiségi és lakossági civil szerveződésekkel kapcsolatos ügyek

Telefon:+36-62-530-180
E-mail: gyongyosi.ferenc@hodmezovasarhely.hu


Dr. Berényi Károly

Feladatkörei: Egészségügyi ellátás, külföldi, testvérvárosi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos ügyek

Telefon: +36-30-277-6085
E-mail: berenyi.karoly@hodmezovasarhely.huA Közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére az SzMSz-ben meghatározott számú alpolgármestert választ.

Az alpolgármesterek feladatai – külön kiadott polgármesteri rendelkezések alapján – a következők:

 • ellátják – külön polgármesteri rendelkezés szerint – a polgármester által rájuk bízott feladatokat,
 • koordinálják a feladatkörükbe tartozó bizottságok munkáját, végzik a Közgyűléstől, és a polgármestertől kapott feladatokat,
 • kapcsolatot tartanak más önkormányzati, valamint állami és társadalmi szervekkel,
 • felelősek a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő saját feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását figyelemmel kísérik, mulasztás észlelése esetén kezdeményezik a jegyző intézkedését,
 • meghatalmazás alapján, annak keretei között képviselik a Közgyűlést,
 • havonta ügyfélfogadást tartanak,
 • távollétében és akadályoztatása esetén helyettesítik a polgármestert,
 • részt vesznek a Megyei Jogú Városok Szövetségének kulturális, közművelődési tevékenységében,
 • rendszeres kapcsolatot tartanak a Nemzetiségi Önkormányzatok munkáját közvetlenül figyelemmel kísérő képviselővel,
 • az ágazati önkormányzati intézmények vezetőivel szükség szerint megbeszélést tartanak,
 • feladatkörükben gyakorolják – a polgármester eltérő rendelkezése hiányában – a kiadmányozás jogát,
 • felügyelik a hivatalnál folyó közhasznú foglalkoztatást,
 • képviselik az önkormányzatot a Csongrád-Csanád Megyei Munkaügyi Tanácsban,
 • rendszeres kapcsolatot tartanak a Munkaügyi Központ Kirendeltségével,
 • szükség szerint részt vesznek a Megyei Területfejlesztési Tanács működésében,
 • felügyelik a Népjóléti Csoport tevékenységét, az önkormányzat egészségüggyel, illetve családpolitikával kapcsolatos feladatait, e körben a polgármester akadályoztatása esetén kiadmányozzák a szükséges határozatokat, egyéb kiadmányokat,
 • felügyelik a közhasznú foglalkoztatottakra vonatkozó ügymenetet, a polgármester akadályoztatása esetén e körben kiadmányozzák a munkaszerződéseket és az egyéb kapcsolódó adminisztrációt,
 • kapcsolatot tartanak a Megyei Jogú Városok Szövetségével, végzik az ezzel összefüggő koordinációt,
 • szükség szerint értekezletet tartanak az érintett szervezeti egység vezetők részvételével,
 • önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel szükség szerint konzultálnak,

Azon alpolgármester, akit nem a képviselőtestület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselőtestületnek, a polgármestert a képviselőtestület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. Jogállására egyebekben a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Jegyző


Angyal Zsolt

Telefon: 62/530-237
E-mail: jegyzo@hodmezovasarhely.hu

angyal.zsolt@hodmezovasarhely.hu

Iroda: Emelet: 15.

A jegyző a Közös Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a köz érdekeinek megfelelő, törvényes, szakszerű, pártatlan és igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért.

A jegyző feladatai különösen:

 • ellátja a Közös Hivatal belső szervezeti egységei útján a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatköröket,
 • javaslatot készít a polgármesternek a Közös Hivatal belső szervezeti tagozódására, munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,
 • szabályozza a kiadmányozás rendjét jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben,
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében, a következő esetekben a polgármester egyetértésével: kinevezés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, felmentés, jutalmazás,
 • irányítja a köztisztviselők továbbképzését,
 • koordinálja és ellenőrzi a Közös Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát,
 • szükség szerint a szervezeti egységek vezetőinek értekezletet tart.
 • gondoskodik a Közös Hivatalnál a belső ellenőrzés kialakításáról és a működéshez szükséges források biztosításáról a jegyző

Aljegyző

dr. Petrovics György

Tel: 62/530-100/218
E-mail: aljegyzo@hodmezovasarhely.hu
petrovics.gyorgy@hodmezovasarhely.hu

Iroda: Emelet 16.

Az aljegyző e feladatának ellátása mellett ellátja a Közös Hivatal munkamegosztása szerint elkülönült, rábízott irodák felügyeletével kapcsolatos feladatokat. A jegyző és az aljegyző akadályoztatása esetén, a jegyzői feladatokat a jegyző által írásban adott eseti meghatalmazásnak megfelelően az ezzel megbízott köztisztviselő látja el.Feladatait a jegyző irányításával látja el. Az aljegyző a jegyző távolléte esetén annak teljes jogkörű helyettese, ennek megfelelően ellátja a helyettesítés során felmerülő feladatokat. Országgyűlési képviselő

dr. Lázár János

Országgyűlési képviselői iroda:
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. u. 2.

Levelezési cím: 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 333
Tel: +36-62-999-040
E-mail: titkarsag@lazarjanos.hu
Weboldal: www.lazarjanos.hu
Facebook: Lázár János hivatalos oldala | Facebook

Születési hely, idő:Hódmezővásárhely, 1975. február 19.
Családi állapot:nős, felesége Megyeri Zita
Két fiúgyermekük van Lázár János Boldizsár (2004.) és Lázár Zsigmond Bertalan (2009.)

VÉGZETTSÉG

1993 – 1999József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Szeged
1989-1993Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely

NYELVISMERET

Német
Angol

SZAKMAI PÁLYA

2014 – 2018Miniszterelnökség, Miniszterelnökséget vezető miniszter
2012 – 2014Miniszterelnökség, Miniszterelnökséget vezető államtitkár
2010 – 2012A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője
2006 – 2010Magyar Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottság, elnök
2006 – 2010FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt, Védelmi Kabinet Vezető
2004 – 2006Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottság, tag
2004 – 2006Magyar Országgyűlés Európai Unió Régiók Bizottsága, tag
2003 – 2004Magyar Országgyűlés Európai Unió Régiók Bizottsága, tag
2005 –FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, Csongrád Megyei Elnök
2002 – 2004Magyar Köztársaság Országgyűlése, jegyző
2002 – 2012Polgármester, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2002 –Országgyűlési képviselő
1999 –Magyar Köztársaság Országgyűlése, személyi titkár
1998 –Kampányfőnök, országgyűlési és polgármesteri választások, Csongrád megye, 6.  sz. választókörzet
1997 –Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, személyi titkár
1995 –Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, jogi gyakornok

CIVIL SZERVEZETBEN BETÖLTÖTT TAGSÁGOK

2004 – 2010Hódmezővásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség Presbitere
2003 – 2012Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Igazgatótanácsi tag
Megszakítás