Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Szociális lakások helyszíni ellenőrzése

Hódmezővásárhely Megyei Város Önkormányzatának Lakás és
Helyiséggazdálkodási Csoportja helyszíni ellenőrzést tartott május
23−án a Dobó Katalin, Bibó Lajos és Janáky István utcai szociális
lakásban élőknél. A helyszínelés során az eljáró hivatal alkalmazottai
megállapították, hogy a bérlők többsége igyekszik a lakását sajátjaként
kezelni, az épületeket szépen berendezték, valamint az udvart rendben
tartják.

Annak érdekében, hogy a lakások értéküket, állagukat megőrizzék a
Polgármesteri Hivatal illetékes irodája minden évben több alkalommal is
helyszíni ellenőrzést végez. Megtekintették többek közt a bérlakások
állapotát, állagát, tisztaságát, a berendezési tárgyak meglétét és azok
rendeltetésszerű használatát, a külső környezet rendezettségét,
valamint a bérlakásban az ellenőrzés időpontjában tartózkodó személyek
ottlétének jogcímét. Dr. Ambrus Norbert a Lakás és Helységgazdálkodási
Csoport vezetője portálunknak elmondta, hogy a legtöbb helyen példás
rend és tisztaság fogadta a kiérkező munkatársakat, de természetesen
találhatók voltak olyan bérlők is, akiknél az udvar rendezettsége és a
lakás tisztasága még tennivalók sokaságát teszi szükségessé, mely
esetekben a hivatal munkatársai szóban kérték fel az érintetteket
környezetük rendezésének érdekében. A közgyűlés tavalyi évben döntött
arról, hogy a szociális bérlakások szerződéseit 1 évvel meg lehet
hosszabbítani abban az esetben, ha a bérlő a kérelemhez mellékeli
azokat az igazolásokat, hogy sem lakbér, sem pedig, közműtartozása
nincs.

forrás: http://www.promenad.huwww.promenad.hu

Megszakítás