Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztatás

Mezőőri Szolgálat Intézkedései 2005 évben:

Parlagfű elleni védekezés

A
Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás és a Földhivatal munkatársai
a mezőőrök segítségével a parlagfűvel szennyezett területeket
felkutatták, majd a tulajdonosokkal szemben a szükséges intézkedéseket
a szakhatóságok megtették, végül az utóellenőrzésben a mezőőrök ismét
aktívan részt vettek.

A zártkertek parlagfűmentesítése érdekében 2005-ben 802 felszólító levelet küldött ki a Mezőőri Szolgálat.

Illegális szemétlerakás felszámolására irányuló intézkedés

106 db illegális
szemétlerakatot számolt fel 2005-ben a Mezőőri Szolgálat. Bizonyítékot
31 esetben találtak a mezőőrök, így 31 szabálysértési feljelentést
tettünk meg illegális szemétlerakás ügyében.

Környezetvédelem

A
városból kivezető utak szélén szemétszedést végeztek a mezőőrök
közmunkások segítségével. A városból kivezető 9 db út mellett, utanként
3-4 alkalommal. 2005-ben összesen 1295 zsák (110l-es) szemetét lett
összeszedve.

Együttműködés a Rendőrséggel

A Rendőrség járőreivel 28 alkalommal közös őrszolgálatot tartottak a mezőőrök működési területükön.

A
mezőőrök területbejárás során feljegyzik a gyanús, nem ismert járművek
rendszámait, majd ezeket a Rendőrség Nyomozó osztálya felé jelezzük.

A
tettenéréseket követően a mezőőrök értesítik a Rendőrséget, akik a
szükséges intézkedést megteszik a jogsértőkkel szemben. A mezőőrök az
eljárás során tanúként vesznek részt.

Dűlőutak karbantartása

A külterületi
dűlőutak gréderezését a mezőőrök által jelzett dűlőutakon (több mint 70
km-en), a mezőőrök irányításával munkagépekkel elvégeztették.

Illegális fakivágások megelőzése

A fasorok, erdősávok ellenőrzése a mindennapi területbejárások során történik.

2005-ben összesen 77 db érvényes fakivágási engedéllyel találkoztak a mezőőrök.

2005-ben
211 volt azon ellenőrzések száma, mely során az ellenőrzött területen
ténylegesen fát vágó, vagy szállító egyént igazoltatott, ill.
ellenőrzött a mezőőr.

12 olyan eset
fordult elő, amikor a fát vágó érvényes engedéllyel nem rendelkezett,
vagy nem tudta hitelt érdemlően igazolni a kivágott, ill. összegyűjtött
fa eredetét.

2 esetben a
kivágott fa értéke meghaladta a 10.000.- Ft-ot, így a rendőrség átvette
a nyomozást. 10 esetben a tetten ért személyek susnyókat, gallyakat
szállított biciklin. (értékük 10.000.- Ft alatti.)

Lakosság tájékoztatása

Több
alkalommal helyeztek el külterületen különböző tájékoztató jellegű,
közérdekű plakátokat a mezőőrök (veszettség elleni immunizálás,
eboltás…stb.), valamint közérdekű szórólapok lakosokhoz való
eljuttatását is elvégezték.

Mezőőri Szolgálat tervezett feladatai 2006-os évre


·
Az ellenőrzésük alá tartozó terület napi bejárása, ellenőrzése.

· Lakossággal való rendszeres kapcsolattartás.

· A lakosság által tett panaszbejelentések kivizsgálása, (a kivizsgálás, valamint a probléma megoldásának ügyében tett intézkedések mihamarabbi végrehajtása).

· Illegális fakivágások megelőzése.

· Illegális szemétlerakó helyek felderítése, illetve azok felszámolására irányuló intézkedések elvégzése.

· Társhatóságokkal a kapcsolattartás, együttműködés megerősítése.

· Azon külterületen élő családok felderítése, akik egészségügyi, ill. szociális okokból segítségre szorulnak + segítségnyújtás (szoc.segély intézésében segítségnyújtás, élelmiszer csomag juttatása)

· Városból kivezető utak melletti szemétszedés koordinálása.

· Parlagfüves területek felkutatása, és a szükséges intézkedések megtétele.

Megszakítás