Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztatás

Tájékoztatunk minden érdekeltet, aki mező- és erdőgazdasági földek adás-vételében, cseréjében vagy haszonbérbe adásában érintett, hogy egy új határozat értelmében a „helyben lakást” bizonyítandó már nem elégséges a lakcímkártya. Ez a törvényi feltétel – egyebek között – a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható hitelt érdemlően.  

Felhívjuk a fenti hatósági eljárásban érintettek figyelmét, hogy a helyben lakás tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása kérelemre történik, a kérelem beérkezését követő 8 napon belül. Kérjük önöket, hogy eljárásuk során legyenek erre tekintettel és kalkuláljanak a 8 napos határidővel! 

Részleteket itt olvashatnak:

Megszakítás