Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Életvitelszerű helyben lakás igazolása

Tájékoztatás életvitelszerű helyben lakás igazolásához

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Sebestyén Márta(62) 530-196sebestyenm@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 26.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
00. Hatósági bizonyítvány kérelem – helyben lakás    
01. Tájékoztató – életvitelszerű helyben lakás 
02. Meghatalmazás közigazgatási ügyben
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
04. ELÜGY felhasználói útmutató
05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés

Tájékoztatás életvitelszerű helyben lakás igazolásához

Az életvitelszerű helyben lakás igazolása kérelemre induló eljárás, az igazolás hatósági bizonyítvány formájában történik.

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján:

„29. § (3) az árverési eljárásban árverezőként a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti helyben lakó, földművesnek minősülő természetes személy vehet részt.”

„32. § (6) Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki

d) a 29. § (3) bekezdés szerinti helyben lakást

da) a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági bizonyítvánnyal”

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján

„5. § 9. helyben lakó: az a természetes személy, akinek az életvitelszerű lakóhelye legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási területén az adás-vételi, a csere, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld fekszik”

„18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:

d) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;”

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján

„5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.”

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 1990. évi XCIII tv az illetékről
  • A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

Illetékesség

Az életvitelszerű lakóhely szerint illetékes jegyző.

 

Szükséges okiratok

  • személyi igazolvány. lakcímkártya
  • 3000 Ft-os illetékbélyeg vagy átutalásról a bizonylat elektronikus ügyintézés esetén

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 26.

Telefon: 62/530-194

Fax: 62/530-134

Email:

kerekesa@hodmezovasarhely.hu

kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A hagyatéki nyilatkozat/póthagyatéki kérelem benyújtható:

– postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

– személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 26. irodában ügyfélfogadási időben

-elektronikusan: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az E-papír szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://epapir.gov.hu/

Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Az eljárás díja: 3000 Ft általános tételű eljárási illeték, melyet:

  • papír alapú ügyintézésnél a kérelmen, illetékbélyeg formájában kell leróni.
  • elektronikus ügyintézésnél a következő bankszámlára kell utalni: agyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt 11500092-11080563. Közleménybe kérjük beírni: életvitel

Egyéb fontos tudnivalók:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 3. § (1) Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtti ügyét – az e törvényben meghatározott módon – elektronikusan intézze.

Megszakítás