Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztatás Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

A 2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény), továbbá annak felhatalmazása alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint a 400/2016. (XII. 5.) és a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletek tartalmazzák a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének, módosításának és elfogadásának rendjét.

 

A településrendezési eszközök készítése során minél szélesebb körben biztosítani kell a véleményező partnerek bevonását, és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a Város Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát. Az 1. számú melléklet tartalmazza az egyeztetésben résztvevő partnerek körét.


A Város Önkormányzatának Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján az a partner tekinthető érintett partnernek, aki a tervezés előtt közzétett – jelen – felhívásra a város honlapján létrehozott regisztrációs ablakon keresztül regisztrált, vagy postai úton jelezte részvételi szándékát.

 

Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.– földszintjén megtalálható hirdetőtáblán elhelyezett, valamint a város honlapján – https://www.hodmezovasarhely.hu/telepulesrendezes  – és a helyi médiákban megjelenő hirdetményen keresztül történik.

 

A témában 2017. május 24.-én 1000–kor fórumot tartanak a városháza dísztermében (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. emelet 6).

 

Kérjük, döntsön a most készülő munkában történő részvételi szándékáról, és regisztrációjával, vagy postai úton jelezze azt.

 

Almási István

polgármester

Megszakítás