Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató

A Hódmezővásárhely-Kishomoki Víziközmű Társulat megalakulásáról

Tisztelt új-kishomoki ingatlan tulajdonosok, használók!

A
jelenlegi szabályozás szerint 2015-ig Magyarország településein meg
kell oldani a szennyvizek EU normáknak megfelelő, fenntartható
kezelését. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról,
hogy Új-Ki
shomok városrész
belterületbe vonásra kerül. Ezzel kapcsolatosan szükséges Új-Kishomok
szennyvizének gyűjtéséről, elvezetéséről és tisztításáról gondoskodni.
Lehetőség van csatornázásra pályázatot benyújtani, melynek támogatása
esetén a csatornázás költségeinek 80-85%-a állami támogatásból válik
finanszírozhatóvá. A fennmaradó 15-20%-os rész finanszírozására a
csatornázásban érdekelteknek meg kell alakítani a Hódmezővásárhely-Kishomoki Víziközmű Társulatot,
melynek vagyona az érdekeltségi hozzájárulásokból áll. Ez az előzetes
becslések alapján valószínűsíthetően 150.000-200.000,- Ft-ot tenne ki
ingatlanonként, mely részletekben is megfizethető.

Annak érdekében, hogy a Társulat mielőbb létrejöhessen 2007. október 16-án létrejött a Hódmezővásárhely-Kishomoki Víziközmű Társulat megalakulását előkészítő Szervezőbizottság.

A szervezőbizottság főfeladatai az érdekeltségi terület (azaz az a terület, amelyen a megvalósított vízilétesítmények szolgáltatása igénybe vehető), valamint a fizetendő érdekeltségi hozzájárulás mértékének, megfizetésének pontos meghatározása, megállapítása, az alapszabály tervezetének elkészítése, az
ingatlantulajdonosok (használók) tájékoztatása a vízgazdálkodási
közfeladatról, valamint tagok toborzása.

A szervezőbizottság a Hódmezővásárhely-Kishomoki Víziközmű Társulat alakuló közgyűlését akkor hívja össze, ha az
érdekeltségi területen az érdekeltek 2/3-os többsége (kalkulációk
szerint előreláthatólag 500 ingatlan tulajdonosa, használója) előzetes
szándéknyilatkozat aláírásával tanúsítja, hogy a vízgazdálkodási
közfeladatot társulat útján kívánja megvalósítani.

A
társulatról bővebb felvilágosítással szolgálnak a Szervezőbizottság
tagjai (Saja Mária Tel: 30/3916745, Benkő Zsolt Tel: 30/4498895),
valamint a Polgármesteri Hivatal Jogi-Közbeszerzési Iroda munkatársai
(Tel: 530-166, emelet 27-es iroda), akiktől az előzetes
szándéknyilatkozat átvehető és akikhez be is nyújtható.

Szervezőbizottság tagjai:

Saja Mária elnök

Dr. Lenkei Edit

Benkő Zsolt

Alácsi Mária

Nagy Attila

Szűcsné Paparánszki Anikó

Hódmezővásárhely, 2007. október 16.

Saja Mária sk.

Szervezőbizottság elnöke

https://hodmezovasarhely.hu/system/fileserver.html?file=/nyilatkozat.pdf&type=relatedELŐZETES SZÁNDÉKNYILATKOZAT KISHOMOK letölthető itt.

Megszakítás