Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató

Ezúton tájékoztatom Hódmezővásárhely lakosságát, hogy a 46/2001.
(12.18) Kgy. sz. rendelet 23/a és 24 §. alapján Hódmezővásárhely
közigazgatási területén lévő összes játszóterén 2007. október 01.
napjától tilos a dohányzás. A közterületen bármilyen szemetet,
hulladékot, dohányszármazékot kizárólag az erre a célra rendszeresített
és felállított hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni.

A
rendelet megszegése 500.− Ft−tól – 10.000.− Ft−ig terjedő helyszíni
birsággal, vagy szabálysértési eljárás esetén 30.000.− Ft−ig terjedő
pénzbírsággal büntethető.

A rendelet betartását a Közterület−felügyelet munkatársai ellenőrzik.

Kérem fentiek betartását.

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás