Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató az ajánlószelvények érvényességéről és kitöltéséről

2009. június 7-én az
Európai Parlament tagjait választjuk meg.  Részletes tájékoztatásért a
Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni az alábbi
telefonszámokon: 62/530-161, 62/530-109, 62/530-167.

Az ajánlószelvény
választópolgárokhoz való eljuttatásáért a Helyi Választási Iroda vezetője felel,
legkésőbb 2009. április 10-ig minden, választásra jogosult számára el kellett
juttatnia. A választási iroda feladatához tartozik az is, hogy gondoskodjon az
ajánlószelvények étesítővel együtt való megküldéséről, és biztosítson
pótlólagosan ajánlószelvényt, azon választópolgárok számára, akik nem kaptak.

A választópolgárok részére
az értesítőt és az ajánlószelvényt a Választási Iroda a postán keresztül 2009.
április 6-a és 10-e között küldte ki. Aki valamilyen oknál fogva nem kapta meg
értesítőjét, az értesítőt és az ajánlószelvényt a Helyi Választási Irodától
igényelheti a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájának egyes
ablakánál.

A kampány a választás
kiírásával, 2009. március 26-án elindult, a pártok, akik az EP tagjainak
választásán regisztrálták magukat, és 2009. május 5-ig van idejük a
jelöltállításhoz szükséges mennyiségű ajánlószelvény összegyűjtéséhez. Az
ajánlás később nem vonható vissza.

A szelvényen jelöltet
ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet
képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánló választópolgár az
ajánlószelvényre rávezeti a családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, majd az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg
aláírja.

Az ajánlásért az ajánlónak
vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért
előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Érvénytelen az az ajánlás,
amelyet nem hivatalos ajánlószelvényen adtak le, nem kitöltött ajánlószelvényen
adták le, a szelvényt az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtötték. Ha valaki
ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen,
és aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen

Az ajánlószelvényekről
másolatot készíteni tilos!

Egy lista állítására
legalább 20 000 választópolgár ajánlása szükséges. A választáson listát ajánlani
2009. május 8-ig ajánlószelvénnyel lehet. Egy választópolgár egy listát
ajánlhat.

A jelölésnek az ajánló
személyre vonatkozó adatai nem nyilvánosak. A jelöléssel kapcsolatos kifogás
estén az ajánlószelvény adatait, valamint a technikai nyilvántartást az
illetékes választási bizottság, a választási iroda és a bíróság ellenőrizheti.

Hivatalos
ajánlószelvénynek csak a helyi választási iroda által, a fenti eljárási rendben
biztosított ajánlószelvény minősül. Az ajánlószelvényről kitöltetlen állapotban
sem lehet másolatot készíteni, illetve a másol ajánlószelvényen szereplő ajánlás
érvénytelen, függetlenül a másolás módjától.

Az ajánlás érvényességének
és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat
az ajánló választópolgár jelenlétében más személy által is rávezethető az
ajánlószelvényre.

Az ajánlás folyamata akkor
zárul le, amikor az ajánló választópolgár a kitöltött ajánlószelvényt a jelölő
szervezet képviselőjének átadja.

A kitöltött
ajánlószelvényeket a jelölő szervezet az Országos Választási Bizottság részére
adja át. Ajánlószelvény az átadás után is gyűjthető, de csak a jelölésre,
listaállításra, rendelkezésre álló határidőn belül. (2009. 05.
08-ig)

A Magyar Köztársaság
Elnöke a 2009. évben esedékes Európai Parlament tagjainak választását 2009.
június 7. vasárnapra tűzte ki. A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig
tart.Részletes
tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni
az alábbi telefonszámokon: 62-es körzet: 530-161, 530-109, 530-167.

A Választási Iroda
vezetője: Dr. Korsós Ágnes 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I/5. Tel.:
530-120. Fax: 530-192.

Az európai parlamenti
választáson településünkön helyi választási bizottság nem működik. A Területi
Választási Bizottság címe: Szeged, Rákóczi tér 1.

Megszakítás