Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) szabályai szerinti adózók számára

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (új KATA tv.) alapján a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A megszűnést adóhatóságunkhoz nem kell bejelenteni, az adózóknak ezzel kapcsolatban semmiféle tennivalója nincs, a változást nyilvántartásunkban hivatalból átvezetjük, az adó időarányos részét (2022. szeptember 01. és 2022. december 31. közötti részt) töröljük. Az adóév kezdőnapjától (jellemzően 2022. január 1-jétől) a 2022. augusztus 31-ig tartó időszakra jutó iparűzési adót az érintetteknek a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi iparűzési adó beszedési számlájára (10400559-00032675-00000001) kell megfizetni.

Azon adóalanyoknak, akik megfelelnek a jogszabályban foglalt előírásoknak – vagyis választhatják az „új KATÁ”-t, mint adózási módot – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál be kell jelentkezniük, illetve továbbra is lehetőségük van az önkormányzati adóhatóságnál egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározás választására, függetlenül attól, hogy korábban a helyi iparűzési adóban a KATA szerint adóztak vagy sem. Ebben az esetben a választást az önkormányzati adóhatóságnak az E-önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül kell bejelenteni a „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” nevű /ASP-ADO_BEJ/ űrlapon keresztül az új KATA tv. hatálya alá kerülést követő 45 napon belül, azaz 2022. október 15-ig.

Azon adózóknak, akik 2022. szeptember 01. után az iparűzési adóban nem választják az egyszerűsített (tételes) adóalap meghatározást (az új KATÁ-t), azoknak 2022. évben semmiféle adminisztratív kötelezettsége nincs adóhatóságom felé. Nekik a 2022. szeptember 01. és 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan kell helyi iparűzési adóbevallást beadniuk, amelynek határideje 2023. május 31.

Esetlegesen felmerülő további kérdéseik kapcsán az Adócsoport munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az elérhetőségeik bármelyikén (e-mailen: ado@hodmezovasarhely.hu, telefonon és személyesen a https://hodmezovasarhely.hu honlapon található elérhetőségeken).

Megszakítás