Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató szünidei gyermekfelügyeletről

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tájékoztatjuk, hogy 2024.  év  nyári szünetében is megszervezésre kerül  azoknak a

1-5. osztályos  gyermekeknek a napközbeni felügyelete, akiknek a szülei munkavégzésük miatt nem tudják az elhelyezésüket megoldani.

(2024. június hónapban minden iskola biztosítja saját tanulói részére a felügyeletet.)

A nyári szünidei felügyelet helyszíne:  Ifjúsági Klub, Dr. Rapcsák András utca.

A felügyelet abban az esetben kerül megszervezésre amennyiben a heti turnus létszám eléri a 15 főt.  A nyári szünidei felügyelet:

2024. július 01. és 2024. július 26. között reggel 8-16 óráig

vehető igénybe, az alábbi turnusok szerint:

                                           1. turnus:  2024. július    1-5.

                                           2. turnus:  2024. július   8-12.

                                           3. turnus:  2024. július 15-19.

                                           4. turnus:  2024. július 22-26.

Az ellátásra azon gyermek jogosult, akinek szülője/törvényes képviselője munkahelyi, vagy orvosi igazolással alátámasztja, hogy munkavégzése, vagy betegsége miatt nem tudja a gyermek felügyeletét biztosítani és nincs a családban olyan hozzátartozó (pl. nagyszülő), aki azt vállalja.

A munkahelyi, valamint az orvosi igazolásokat az adott turnusra vonatkozó hétre kell bemutatni!

A nyári szünidei felügyelet alatt napi egyszeri étkezés ( ebéd) biztosított.

Azon gyermekek részére akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és Önkormányzat által biztosított étkezési jegyben részesülnek az étkezés  díjmentes a Város polgárai által nyújtott támogatásnak köszönhetően.  A felügyelet részvételi díja 5000Ft/hét/gyermek.

Azon gyermekek részére akik hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűek a tábor étkezése és felügyelete díjmentes.

Azon gyermekek részére akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a felügyelet részvételi díja + étkezési díj  ( ami az ebédet foglalja magába) 15 000Ft/hét.

 Amennyiben igénybe kívánja venni a nyári szünidei felügyeletet, kérjük az Önkormányzat ügyfélszolgálatánál elhelyezett nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni, a turnusok pontos megjelölésével és gyermeklétszám meghatározásával,  és munkáltató igazolással:

2024. június 14-ig adja le.

Nyilatkozat – Nyári szünidei gyermekfelügyeletről nyomtatvány:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Iroda Fsz. 13/A.

( Népjóléti Csoport)

Hódmezővásárhely, 2024. május 16.      

Hódmezővásárhely Megyei Jogú      Város Önkormányzata

Fotó: Hódpress.

Megszakítás